Veileder om smittevern for barnehager og skoler er oppdatert og trer i kraft fra 12. april. Alle oppdateringer er nå gjort i PBL Mentor HMS. Oppdateringene i PBL Mentor HMS ble informert om i et kort webinar 8. april. Se opptaket under.

Krav om beredskapsplan

Barnehager og skoler må ha beredskapsplanen klar for å kunne raskt endre tiltakene i de ulike nivåene i trafikklysmodellen. I webinaret går vi gjennom hvordan dere får på plass beredskapsplanen til din barnehage eller skole i forbindelse med koronaviruset og hva dette innebærer.

Se webinaret i opptak

Se opptak av webinaret her

Webinaret er tilgjengelig for både private og kommunale barnehager og skoler.