En av de nyeste funksjonene i PBL Mentor HMS er dashbordet, men hva betyr egentlig all statistikken som ligger der? Og hvordan kan man bruke den best mulig i jobben med HMS i barnehagen og skolen?

Bli med på webinar 14.september og få svar på disse spørsmålene!

Dashbordet kan være et nyttig verktøy i HMS-arbeidet, da du kan få en enkel oversikt over oppdaterte statistikker som viser antall registrerte avvik og risikovurderinger som gjennomføres på ulike HMS-områder. Det er også mulig å sette opp ditt eget dashbord med de tallene du ønsker å ha lett tilgjengelig og god oversikt over, slik kan du personalisere verktøyet å tilpasse det ditt bruk og arbeid.

I dette live webinaret vil vi gå gjennom følgende punkter:

  • Hvordan sette opp et dashbord
  • Hva blir lagret i dashbordet og forutsetninger for dette
  • Opprette flere dashbord med forskjellig utgangspunkt
  • Hvordan kan dere jobbe med statistikken

Det vil også være mulig å stille spørsmål.

Meld deg på!

Varighet: Cirka 30 minutter

Kostnad: Gratis