Er du lei av å jobbe som systemutvikler i «silo»? Vil du jobbe hos oss i PBL Mentor AS får du brukt dine kreative evner, helt fra idé, via lansering og til dialog med dem som bruker våre produkter i hverdagen.

– Det å få påvirke prosessen hele veien er noe jeg og mine kolleger setter stor pris på, i tillegg er jeg helt sikker på at det kommer sluttbrukeren til gode, sier senior systemutvikler Bjørge Susæg Stafsnes i PBL Mentor AS.

Han er en av systemutviklerne som står bak produktene PBL Mentor HMS og PBL Mentor Kidplan, to digitale verktøy som har mer enn 2000 barnehager på kundelisten og mer enn 170.000 foreldre som brukere.

Nå vil han, systemutvikler Kristin Skjørseter og de andre utviklerne i PBL Mentor AS ha deg med på laget.

Les stillingsannonsen

Satser friskt i det nye året

PBL Mentor AS er det nye navnet på selskapet som skal bringe produkter og tjenester til nytt nivå. Avisa Nordland intervjuet nylig systemutviklerKristin Skjørseter, og selskapets nye direktør om planene for PBL Mentor AS. Her kan du lese hvordan vi skal ta steget videre ved å rendyrke vår digitale satsing som kan bidra til å øke kvaliteten i barnehager og skoler (saken er bak innlogging).

Livsløpet

Mange systemutviklere i andre selskaper opplever at deres jobb i stor grad består i å levere en kode som skal løse en konkret utfordring i et prosjekt. De får liten følelse med verdien arbeidet deres har for sluttbrukeren. Det beskrives ofte som å jobbe «i silo».

Når utviklerne i PBL Mentor AS i Bodø jobber med et produkt, følger de alle stegene i livsløpet. De er med helt fra ide til ferdig produkt. Gjennom direkte dialog med sluttbrukerne får utviklerne både nyttige tilbakemeldinger på arbeidet de har gjort – og ideer til nye funksjoner som kan gjøre verktøyene enda bedre.

Les også: Fem gode grunner til å jobbe som systemutvikler i PBL Mentor AS.

Stor frihet, tydelig ansvar

– Vi har stor grad av frihet, både med tanke på løsninger og oppgaver. Vi har også god støtte i svært kompetente kollegaer som samarbeider godt sammen. Dette legger et godt grunnlag for å finne de beste løsningene for kundene våre, sier Bjørge Susæg Stafsnes.

Organiseringen av arbeidet gir stor frihet, men samtidig tydelig ansvarsfordeling:

– Vi har egne produktteam med produkteiere som styrer prosessen. De har ansvaret for kommunikasjon mot brukere og prioriterer oppgavene, samt tester funksjonalitet fortløpende gjennom prosessen, sier Stafsnes.

Se stillingsannonse her: Er du en kreativ og engasjert utvikler?

Nye funksjoner og høye ambisjoner

Produktene PBL Mentor HMS og PBL Mentor Kidplan er tatt svært godt i mot i markedet, som primært er kommunale og private barnehager og skoler.

Selv om et produkt er lansert, er det aldri ferdig utviklet. Senest nå under korona-pandemien er nye funksjoner kommet til både i PBL Mentor HMS og PBL Mentor Kidplan, slik at vi kan yte enda bedre service til barnehagene i en ny og krevende arbeidshverdag.

PBL Mentor AS har også klare ambisjoner å utvikle flere produkter helt fra grunnen av. Derfor søker selskapet etter to kreative og engasjerte systemutvikler som kan bidra til å ta tjenestene til et nytt nivå.

– Det er mange spennende oppgaver som ligger foran oss. Kundene våre trenger mer og bedre oversikt og flere verktøy for å gjøre dagene enda enklere. Vi jobber hele tiden må å lage så gode og enkle funksjoner som mulig, slik at behovet for opplæring blir lavt og terskelen for å ta i bruk de ulike verktøyene senkes, sier Bjørge Susæg Stafsnes.

Gå til stillingsannonsen

Les også omtale i Avisa Nordland: Kristin (27) står fremst i satsingen til selskapet – nå går startskuddet (saken er bak innlogging)