I rammeplanen står det at «Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene». Den daglige samtalen er viktigst, men et godt kommunikasjonsverktøy vil også være nyttig.  

Kommunikasjon med foreldre skjer ofte når barna blir levert i barnehagen. Da er det viktig for de ansatte å se barnet og rette oppmerksomheten på familien. De kan ha hatt en hektisk morgen, og da er det viktig å være der for dem.

Leveringssituasjonen kan til tider være kaotisk: Flere barn som kommer samtidig og mange beskjeder som blir gitt. Det kan være utfordrende for deg som jobber i barnehage og foreldrene å utveksle informasjon, samtidig som barna blir ivaretatt på en god måte.

Et godt kommunikasjonsverktøy kan lette informasjonsflyten mellom barnehage og hjemmet. Med et slikt system i bunnen kan man konsentrere seg om å få til gode hente- og bringesituasjoner istedenfor å gi praktiske beskjeder.

Gjør deg klar for nytt barnehageår med et nytt kommunikasjonsverktøy

PBL Mentor Kidplan er et verktøy som gjør kommunikasjonen mellom barnehagen og foreldrene enda enklere. Her får foreldrene all informasjon på ett sted – noe som er oversiktlig i en hektisk hverdag.

I praksis fungerer det som en lukket og sikker informasjonskanal på nett. Foreldrene logger seg inn på foreldre-appen Kidplan for å motta informasjon fra barnehagen rett på mobil, pc eller nettbrett. Her kan barnehagen sende direktemelding til foreldrene, og dermed slipper dere kaos med lapper og beskjeder på løse ark. Varsling på mobil sørger for at foreldrene få beskjeden med én gang.

Bilder fra turer og andre pedagogiske aktiviteter kan legges rett inn i album og publiseres ut i foreldeappen. Beskjeder og annen informasjon om uka og måneden er også lett tilgjengelig. Dette gir god oversikt over hva som rører seg i barnehagen.

Bilder bidrar til den gode samtalen

Albumene barnehagen lager kan være fine å se på sammen med familien når barna er kommet hjem fra barnehagen. Bildene kan brukes i samtale om dagen i barnehagen mellom foreldre og barnet.

Når foreldre spør barna om hva de har gjort i barnehagen, opplever de ofte at de svarer «jeg husker ikke» eller «jeg vet ikke». Når familien sammen kan se på bilder fra dagen, er det ofte enklere for barna å svare på spørsmål og ha en samtale om det man har opplevd.

Kom raskt i gang med tett oppfølging

PBL Mentor Kidplan er enkelt å lære seg, noe som er viktig når man skal i gang med nytt system i barnehagen. Velger du vår løsning, får du tilgang til supportfilmer og webinar, og vi hjelper dere i gang over telefon. Vi har Webinar både for ansatte og daglig ledere og god brukerveiledning.

Er du klar for en enklere hverdag?

Ønsker du teste om PBL Mentor Kidplan er noe for din barnehage?  Da kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis