Snart vil du merke endringer når du skal logge inn i PBL Mentor Kidplan. I tillegg til brukernavn og passord, må du også bruke en engangskode som du får tilsendt på e-post. Koden er kun nødvendig første gang du logger inn på en ny enhet. Dette kalles tofaktor-autentisering.

Les mer om hvordan dette gjøres her.

Hva er tofaktor-autentisering?

PBL Mentor er en skybasert løsning som du kan logge inn på fra hvilken som helst enhet. Tofaktor-autentiseringer er et ekstra sikkerhetsnivå som gjør løsningen sikrere dersom ditt brukernavn og passord skulle komme på avveie. Det kan sammenlignes med en dør som har to låser, én nøkkellås og én kodelås, hvor du må ha både nøkkelen og kunne koden for å åpne døren. Selv om nøkkelen skulle komme på avveie, vil ikke uvedkommende klare å åpne døren uten også å kunne koden.

I løsninger som inneholder personopplysninger om mange personer, er det påkrevd med et slikt ekstra sikkerhetsnivå ved innlogging.

Gjelder ny innlogging også for foresatte?

Nei, foresatte vil ikke bli berørt av dette. Foresatte har bare tilgang til personopplysninger om sitt eget barn, og trenger derfor ikke dette ekstra sikkerhetsnivået.

Barnehagen må lage rutiner for bruk av tofaktor-autentisering

Den nye innloggingsløsningen inneholder også en funksjon for enklere innlogging etter at tofaktor-autentisering er gjennomført på en godkjent enhet i barnehagen. Det er viktig å merke seg at det er barnehagen som har ansvar for å lage rutiner for når ansatte skal bruke tofaktor-autentisering når de logger inn i systemet, og når de kan bruke en forenklet innlogging. Systemet er lagt til rette for at du kan benytte tofaktor-innlogging hver gang du logger inn, men du har også mulighet til å gjennomføre en forenklet innloggingsprosess dersom du vurderer at det ikke er nødvendig. Vi anbefaler at barnehagen gjør en risikovurdering og lager seg rutiner for hvor ofte tofaktor-innloggingen skal benyttes.

Eksempel på en slik rutine kan for eksempel være:

  • Når du logger deg inn på PBL Mentor Kidplan på en enhet som ikke er barnehagen sin, trykker du «glem meg» hver gang du logger ut, slik at du må benytte tofaktor-autentisering ved hver innlogging.
  • Alle ansatte med tilgang til barnemappen, trykker «glem meg» hver dag når de avslutter for dagen, slik at de må bruke tofaktor-autentisering en gang om dagen.
  • Ansatte uten tilgang til barnemappen trykker «glem meg», en gang i uken, slik at de må bruke tofaktor-autentisering en gang i uken.

Ny funksjon med PIN-kode

I tillegg til at vi lanserer tofaktor-autentisering, har vi også laget en ny funksjon for bruk av PIN-kode når du logger deg inn flere ganger om dagen. Denne funksjonen gjør det mulig å låse og låse opp Kidplan, uten at du trenger å logge deg helt ut. Dette vil gjøre det lettere når dere skal bytte brukertilganger på enheten.

Les mer om dette her.

Vil du prøve PBL Mentor Kidplan?

Har du ikke PBL Mentor Kidplan i din barnehage, så kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis