Trafikklysmodellen i barnehager og skoler er igjen innført. Dette betyr at forsterket renhold, kohort-inndeling og kontaktreduserende tiltak må være på plass.

Barnehager og skoler er nå kjent med trafikklysmodellen og at det kan skje nivåendring rimelig raskt.  Smittevernveilederen for barnehager og skoler er også blitt oppdatert ved flere anledninger og senest nå i desember.

PBL Mentor HMS har i den sammenheng oppdatert sine maler som omhandler smittevernstiltakene for rødt, gult og grønt nivå. Dette er gjort slik at dere raskt skal kunne tilpasse rutiner hos dere.

Vi har også oppdatert forslaget til informasjonsskriv til foresatte. Dette kan dere tilpasse, slik at foreldrene får nødvendig informasjon om hvordan dere organiserer hverdagen og hvordan foreldrene skal forholde seg til når barn kan være i barnehagen eller skolen.

Beredskapsplan i PBL Mentor HMS

Av erfaring har vi sett at nivåene i trafikklysmodellen kan endres raskt. I PBL Mentor HMS finner du nyttig informasjon om hvordan barnehager og skoler kan håndtere koronasituasjonen, samtidig som systemet sørger for at du får dokumentert arbeidet underveis.

Dokumentasjonen om korona i PBL Mentor HMS har tatt utgangspunkt i smittevernveilederen fra Utdanningsdirektoratet. Her finner du sjekklister og rutiner som raskt kan tas i bruk dersom nivået endrer seg.

Gratis risikovurdering for barnehage og skole

Som en hjelp for barnehager og skoler har vi laget forslag til risikovurdering ved overgang til rødt nivå og endret organisering. Den vil hjelpe med å identifisere hva det er lurt å tenke på når dere setter opp organiseringen. Vi har også laget forslag til risikovurdering når det gjelder de andre to områdene som smittevern-veilederen tar opp: håndhygiene og renhold, og uønsket smittespredning ved covid-19-utbrudd blant barn/voksne.

Ønsker du eksemplene på risikovurderingen, ta kontakt med oss. Vi tilbyr også en gratis og uforpliktende demo av PBL Mentor HMS.