−  Fordi vi er en bedriftshelsetjeneste med spesialkompetanse på barnehage, vet vi hvor skoen trykker for deg som jobber i barnehage, sier key account manager i PBL Mentor, Jørn Anders Jørgensen.

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste jobber bare mot barnehagesektoren, og kan komme fort inn å bidra med hjelp og veiledning i de ulike problemstillingene barnehagen trenger bistand med.

− Med oss får du raske og presise tjenester og rådgiving om hvordan barnehagen håndterer høyt sykefravær, ergonomi, ledelse, stressmestring, inneklima, hygiene og smittevern, psykososialt arbeidsmiljø i barnehagen og mye mer tilpasset sektoren, sier Jørgensen og legger til:

− Fordi vi har stor kompetanse på barnehagesektoren, bruker vi kortere tid på å forstå utfordringer og vet hvilke tiltak som skal til for å skape forbedring eller endring.

Mange barnehager har det krevende økonomisk for tiden. De opplever mindre tilgang på barnehagelærere og vikarer, og forteller om utfordringer med høyt sykefravær.

− Dette påvirker flere andre forhold i barnehagene som de psykososiale forholdene på en arbeidsplass. PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har et bredt faglig sammensatt team og bistår barnehager i forebyggende HMS-arbeid og bidrar til å skape trygge og sunne arbeidsforhold, sier Jørgensen.

Ta kontakt med oss i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste ved behov for støtte.

 

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste jobber bare mot barnehagesektoren forteller salgssjef i PBL Mentor, Johnny Raanes.

Solid støttespiller og rådgiver

Oppfølging og kontroll av arbeidsmiljøet er ifølge lovverket arbeidsgivers eget ansvar.

− Gjennom vår bedriftshelsetjeneste får du en solid støttespiller og rådgiver, med en fri og uavhengig rolle i arbeidsmiljøspørsmål. Sammen med hver enkelt barnehage utarbeider vi planer som skal være en del av barnehagens systematiske HMS-arbeid, sier Jørgensen.

Som kunde i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste får du en grunnpakke som dekker det som er lovpålagt.

− Vi tilbyr også en rekke tilleggstjenester til barnehagesektoren som lederveiledning, bistand til sykefravær, konflikthåndtering, bistand ved tilsyn, risikovurderinger for å nevne noen. Og så holder vi en rekke kurs og webinarer om for eksempel ergonomi, arbeidsmiljø, smittevern, førstehjelp, stressmestring eller inneklima. Om du ønsker en bedriftshelsetjeneste med spesialkompetanse på barnehage, ta kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste avslutter Jørgensen.

Ta kontakt med oss i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste ved behov for støtte.