– En av de store fordelene med PBL Mentor HMS er at vi kan implementere samme HMS-rutiner i alle barnehager med ett tastetrykk. 

Det sier områdelederne Lena Aa Austevoll, Cecilie Flatøy Paulsen og Hilde Ersvær i Akasia.

De har det siste året jobbet mye med å implementere PBL Mentor HMS i konsernets 20 barnehager.

Så langt er de veldig fornøyde med det nye digitale systemet for sikker og god HMS-oppfølging.

– Vi tok første gang i bruk PBL Mentor HMS da det ble lansert i januar i år. Vi har brukt en del tid på konsernnivå for å bli kjent med systemet og lage felles rutiner for alle barnehagene. Det vi ser så langt, er veldig bra, sier de tre.

Mer felles HMS

De tre områdelederne trekker spesielt frem fordelen med å ha et felles HMS-system i Akasia-barnehagene.

– Vi hadde også et felles HMS-system tidligere, men i papirformat. Dette fungerte godt, men ga oss utfordringer med tanke på å sikre revideringen ute i den enkelte barnehage.

I PBL Mentor HMS har vi rutiner som er felles for alle, men hvor det også er mulighet for barnehagene å tilpasse rutinene lokalt, der det er nødvendig, forklarer Hilde Ersvær.

Kommer det en endring i en rutine, legges den inn i systemet fra konsernet og blir da oppdatert ute i alle barnehagene.

– Vi kan også følge med at alle barnehager jobber rutinemessig og godt med HMS og at alle avvik blir fulgt opp. Det gir oss en trygghet om at sikkerheten til en hver tid er godt ivaretatt i våre barnehager.

Si farvel til permene

En annen fordel Cecilie Flatøy Paulsen trekker frem er at PBL Mentor HMSer enkelt å ta i bruk for alle ansatte. Systemet gir alle ansatte tilgang til å gå gjennom sjekklister og skrive avvik rett fra mobilen, nettbrettet eller PC, sier hun.

Ettersom PBL Mentor HMS er et digitalt system, kan Akasia si farvel til alle permer med HMS-dokumentasjon i papirformat.

– Alt som dokumenteres av HMS-arbeid ligger tilgjengelig digitalt, både for barnehagen og konsernet. Et hvert avvik som meldes inn, blir også rapport inn til konsernet. Vi kan følge med at avvikene blir rettet opp. Det er en stor trygghet for oss med mange barnehager.

For ikke lenge siden ble PBL Mentor HMS lansert i Akasia-barnehagene.

– Selv om vi ennå er i startfasen, ser vi at PBL Mentor HMS blir et bra verktøy, både for oss i administrasjonen og ute i hver enkelt barnehage. Flere av barnehagene er kommet godt i gang og tilbakemeldingene fra enhetslederne er gode, forteller de tre.

Vil du prøve PBL Mentor HMS?

Har du ikke PBL Mentor HMS i din barnehage, så kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis