Korona smitter ikke gjennom mat, men hygiene i barnehager er viktigere enn noen gang. Mattilsynet har derfor laget en veileder om trygg mat i barnehagen. Denne er ivaretatt i rutiner og sjekklister i PBL Mentor HMS. Vi tilbyr også veiledning om smittevern for barnehager.

Det er stor variasjon i mattilbudet og type kjøkken i barnehager. Hvilke krav regelverket stiller til barnehagen, avhenger av hva slags mat som lages, og hvor mange barn man serverer til. Veilederen «Trygg mat i barnehager» retter seg mot barnehager, men også ansvarlige for SFO og ansvarlige for familiebarnehager i private hjem vil ha nytte den.

Ivaretatt i PBL Mentor HMS

Vi har ivaretatt alle råd og anbefalinger i veilederen fra Mattilsynet i vårt HMS-system PBL Mentor HMS. Her får du rutiner og sjekklister som er kontrollert opp mot råd, regler og lover gitt av myndigheter og andre instanser. Vi oppdaterer alltid våre forslag til rutiner og sjekklister, slik at du har et oppdatert HMS-system. Har du ikke PBL Mentor HMS? Prøv gratis i dag.

I veilederen finner dere informasjon fra Mattilsynet om:

  • gode arbeidsrutiner for tillaging, oppbevaring og servering av mat
  • krav til kjøkkenpersonalet
  • krav til innredningen i kjøkkenet
  • internkontroll og rutine

Alle som serverer mat har ansvar for at den er trygg å spise. Flere råd om enkeltprodukter til barn finnes på Matportalen. 

Har du behov for hjelp og veiledning om smittevern?

Ønsker du veiledning eller hjelp til å ivareta hygiene og smittevern i barnehagen i forbindelse med mathåndtering eller generelt? Ta kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste i dag for et godt tilbud.