Sykefravær er en utfordring som mange barnehager står overfor, da det ikke bare påvirker arbeidsmiljøet, men også kan ha konsekvenser for kvaliteten på omsorgen for barna.

− For å takle dette komplekse problemet, kan det være nyttig å se på innovative løsninger, og her kommer Jelpr inn som en potensiell ressurs, sier daglig leder i Jelpr, Christian Reitan.

Jelpr er en plattform som kobler sammen kvalifiserte vikarer og barnehager som trenger ekstra arbeidskraft, og dette konseptet kan være spesielt verdifullt i barnehagesektoren.

− Når en ansatt i barnehagen blir syk, kan det ofte være utfordrende å finne en kvalifisert vikar raskt nok, og dette kan føre til ekstra belastning på de gjenværende ansatte og redusert kvalitet i omsorgen for barna, sier Reitan.

Gjennom Jelpr kan barnehager enkelt finne tilgjengelige og kvalifiserte vikarer som kan steppe inn ved behov.

Reitan forteller at dette kan bidra til å redusere presset på de faste ansatte og opprettholde en kontinuerlig og stabil omsorg for barna. Ved å benytte seg av Jelpr, kan barnehager skape en mer fleksibel arbeidsstyrke som raskt kan tilpasses endringer i bemanningen grunnet sykefravær.

− En annen fordel med Jelpr er muligheten for barnehager å bygge opp en gruppe av pålitelige vikarer som allerede er kjent med barnehagen og dens rutiner. Dette kan skape en mer sømløs overgang når vikaren kommer inn i arbeidsmiljøet, og det kan bidra til å opprettholde kvaliteten på omsorgen for barna, sier han.

Over 300 andre barnehager bruker i dag Jelpr, bygg opp din egen vikarpool du også.

I tillegg til å håndtere akutt sykefravær, kan Jelpr også være en ressurs for barnehager som ønsker å planlegge forventede fravær, for eksempel i forbindelse med ferier eller spesielle arrangementer.

− Ved å ha tilgang til en pool av kvalifiserte vikarer gjennom Jelpr, kan barnehager bedre håndtere slike situasjoner uten å gå på kompromiss med kvalitet på omsorg, sier han og legger til:

− I en tid hvor behovet for arbeidskraft øker, er det viktig å finne bærekraftige løsninger for å opprettholde en stabil og pålitelig tjeneste. Jelpr representerer en ny tilnærming til bemanningsutfordringer i barnehagesektoren, og ved å utnytte plattformens ressurser, kan barnehager potensielt redusere sykefravær og sikre en kontinuerlig og høy kvalitet på omsorgen for barna.

Les mer om Jelpr og medlemsfordelene dine.