Etter to år med pandemi er hverdagen i barnehagene smått tilbake. Det har vært et historisk høyt sykefravær i denne perioden, og selv om de fleste barnehagene nå har et lavt koronarelatert fravær, merkes etterdønningene av pandemien godt.

− Nå er det tid for å ta tak i sykefravær av andre årsaker enn koronasmitte, og jobbe systematisk med dette, sier avdelingsleder i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Hanne Bjerke.

Det er mange vurderinger som må gjøres, og for noen barnehager oppleves det fortsatt vanskelig å opprettholde driften og åpningstidene i barnehagen.

− PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste jobber bare mot barnehagesektoren, og vi kan komme fort inn og bidra med hjelp og veiledning rundt håndtering av sykefravær. Fordi vi er en bedriftshelsetjeneste med spesialkompetanse på barnehage, vet vi hvilke tiltak som fungerer på både organisatorisk og individuelt nivå, sier Bjerke og legger til:

− Ofte er det mulig å være helt eller delvis i arbeid hvis arbeidet blir tilrettelagt. Jo tidligere man kommer i gang, jo større er sjansen for å komme raskt tilbake.

Les også: Høyt sykefravær i barnehagen? Slik kan du vurdere forsvarlighet. 


Godt sykefraværsarbeid er god økonomi for barnehagen

Årsakene til sykefravær i barnehagen er ulike og kan være sammensatte.

− Flere barnehager opplever utfordringer med tilgangen på barnehagelærere og vikarer. Dessuten har noen barnehager utfordringer med de psykososiale forholdene på arbeidsplassen, sier Bjerke.

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har et bredt faglig sammensatt team og bistår barnehager i forebyggende HMS-arbeid og bidrar til å skape trygge og sunne arbeidsforhold.

− Vi hjelper deg med å kartlegge behov for tilrettelegging og bidrar med veiledning for å forebygge og redusere sykefravær. Blant annet gjennomfører vi kartleggingssamtaler med medarbeiderne, hvor det skrives en individuell oppfølgingsplan som fungerer som dokumentasjon for planlagt tilrettelegging, sier Bjerke.

Et godt sykefraværsarbeid er god økonomi for barnehagen.

Bjerke nevner at en av de største utgiftspostene for barnehagene, både økonomisk og menneskelig, er høyt sykefravær.

− Gjennom vår bedriftshelsetjeneste får du en solid støttespiller og rådgiver med en fri og uavhengig rolle i arbeidsmiljøspørsmål. Som kunde i PBL Mentor bedriftshelsetjeneste får du en grunnpakke som dekker det som er lovpålagt.

I tillegg til bistand med sykefravær, tilbyr PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste også en rekke tilleggstjenester til barnehagesektoren som lederveiledning, konflikthåndtering, bistand ved tilsyn og risikovurderinger, for å nevne noe.

− Og så holder vi en rekke kurs og webinarer om for eksempel ergonomi, arbeidsmiljø, smittevern, førstehjelp, stressmestring og inneklima. Om du ønsker en bedriftshelsetjeneste med spesialkompetanse på barnehage, ta kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste oppfordrer Hanne Bjerke.

Ønsker du å motta et godt tilbud fra PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste?  Ta kontakt med oss!

 

Vi er barnehagens ekspertbistand

Alle bedrifter kan søke om IA-midler. Det er ikke lenger slik at barnehagen må ha en avtale for å søke om ekspertbistand.

Les mer

 

Elektronisk arbeidsmiljøundersøkelse i barnehagen

En elektronisk arbeidsmiljøundersøkelse kan gi deg viktige svar og hjelpe deg med å bevare og bygge godt arbeidsmiljø.

Les mer