Våren 2020 ble trafikklysmodellen innført for barnehager og skoler. For å raskt kunne endre tiltaksnivå meldte myndighetene at alle barnehager og skoler skulle ha en beredskapsplan for endring av tiltaksnivå. Vi deler gratis forslag til risikovurderinger for å lette dette arbeidet!

Med en god plan kan barnehagene og skolene raskt iverksette nye tiltak dersom endring i smittesituasjonen fører til at myndighetene på kort varsel endrer tiltaksnivå. Det er lurt om planleggingen av dette er gjort i forkant.

Beredskapsplan i PBL Mentor HMS

I PBL Mentor HMS har vi nyttig dokumentasjon om hvordan barnehager og skoler kan håndtere endring på trafikklys-nivåene. All dokumentasjonen om korona i PBL Mentor HMS har tatt utgangspunkt i smittevernveilederen fra Udir. Her finner du sjekklister og rutiner som raskt kan tas i bruk dersom nivået endrer seg.

Les mer om hvordan dette blir ivaretatt og se webinar her.

Endring av Kohorter

Skulle barnehagen eller skolen måtte gå over til rødt nivå er det spesielt viktig å vurdere organiseringen i barnehagen eller på skolen. Dette for å redusere kontakthyppigheten og risiko for smitte og smittespredning i barnehagen eller skolen.

Gratis risikovurdering for barnehage og skole

Som en hjelp for barnehager og skoler har vi laget forslag til risikovurdering ved overgang til rødt nivå og endret organisering. Den vil hjelpe med å identifisere hva det er lurt å tenke på når dere setter opp organiseringen. Vi har også laget forslag til risikovurdering når det gjelder de andre to områdene som smittevern-veilederen tar opp: håndhygiene og renhold, og uønsket smittespredning ved syke barn/voksne.

Fyll ut skjemaet og få tilsendt gratis risikovurderinger!

PS: Mottar du ikke e-posten? Sjekk søppelpostkassen.

    Ja, send meg risikovurdering på e-post.

    Ja, jeg vil også prøve PBL Mentor HMS gratis