Da Marte Schulz tok jobben som styrer i Østheim barnehage, meldte hun seg selv og en assistent på et HMS-grunnkurs i regi av PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste. Fire måneder senere opplever hun en større bevissthet rundt HMS-arbeid i hele personalgruppa.

– Dette kurset kan jeg i aller høyeste grad anbefale andre å delta på. Og det har jeg allerede gjort, blant annet i ulike nettverk og i møte med alle typer folk som jobber i barnehager, sier Marte Schulz.

Alle daglige ledere i barnehagen er pålagt å gjennomføre HMS-kurs. Barnehager med ti ansatte eller flere er lovpålagt å ha verneombud, og denne skal også ha et grunnkurs i helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Østheim barnehage i Bærum har ni ansatte og er dermed ikke pålagt å ha verneombud. Men da Marte Schulz for et år siden overtok jobben som styrer, tok hun med seg en kollega da PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste i mai skulle arrangere grunnkurs HMS i Oslo.

Verneombud med stor iver

Det skulle bli vel anvendt tid for dem begge.

– Kurset ga mange aha-opplevelser om betydningen av godt HMS-arbeid og ikke minst mitt ansvar som styrer. Men som fersk styrer i en barnehage er det veldig mye å sette seg inn i. Og i hverdagen blir man i stor grad fanget av alt som skal administreres og organiseres. Derfor er det veldig bra at vi var to stykker på dette kurset, sier Marte Schulz.

Jason Kitt, som hun hadde med seg på kurs, var en assistent fra en av avdelingene. Han er nå gått inn som verneombud i barnehagen.

– Det har vært en stor glede å se hvordan han har tatt fatt på dette vervet med stor iver, og virkelig setter ut i praksis det vi lærte på kurset, sier Schulz.

Ønsker du også å delta på HMS kurs? Se hvor vi skal!

Veldig ålreit

På forhånd var hun nærmest blitt advart mot mengden av informasjon på et grunnkurs i HMS-arbeid.

– Det var noe av samme opplevelsen jeg hadde da jeg tok førerkort og alle sa at den første gangen jeg skulle kjøre i byen, ville bli et mareritt. Så viste det seg at det ikke ble det. Nå sa folk at dette kom til å bli krevende og at jeg virkelig måtte være skjerpet for å komme meg gjennom kurset. Og – ja – det var mye og viktig stoff vi skulle igjennom. Men måten det ble presentert på og arbeidet med, gjorde det til en fin opplevelse. Og ut fra den stemningen jeg været i rommet, oppfattet jeg at det var enighet om at dette var veldig ålreit, sier Marte Schulz.

Styrer Marte Schulz og verneombud Jason Kitt i Østheim barnehage.

Tungt stoff lett presentert

Kurset gikk over tre fulle arbeidsdager. Det var leksjoner om alt fra lovverket, til ergonomi og sykefravær.

– Det var veldig omfattende. Men det tenkte jeg nesten ikke på underveis. Innholdet ble hele veien levendegjort gjennom blant annet eksempler og historier. Og ettersom det var ulike forelesere som presenterte ulike temaer, ble det god dynamikk og fin flyt hele veien, sier hun og legger til:

– Jeg vil også gjerne trekke frem hvor fint vi ble ønsket velkommen og ivaretatt av PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, også utenom de faglige sekvensene. Vi ble vartet opp med fantastiske lunsjer, kaker til kaffen og skåler med nøtter og sjokolade som aldri ble stående tomme. Det kan være lett å glemme, men har en stor verdi for oss som deltar på kurs.

Vel verdt ressursbruken

For en barnehage med 35 barn, å sende to ansatte på HMS-kurs, kan kanskje virke litt overdådig bruk av ressurser. Men Marte Schulz mener Østheim barnehage har igjen for det, ikke minst i det lange løp.

– Kurset var i slutten av mai, og vi kom ikke skikkelig i gang med å sette det vi hadde lært ut i livet før i august. Men jeg føler at vi allerede nå har fått til en større bevisstgjøring i personalet om hva HMS-arbeid handler om, sier hun.

Mer systematisk

I dette arbeidet har barnehagen først tatt tak i å bruke det digitale verktøyet PBL Mentor HMS mer systematisk enn før, og det å rapportere avvik. Barnehagen er også i gang med å legge planer for systematisk HMS-arbeid.

I den prosessen har de ansatte hatt nyttige diskusjoner, ikke minst for å komme frem til en felles forståelse av hva et begrep som avvik innebærer.

– Når det gjelder arbeidet med HMS, har eierstyret det overordnede ansvaret og jeg som styrer et ansvar for å tilrettelegge og følge opp. Men så har alle et ansvar for å påse at vi gjør jobben vår riktig. Og det føler jeg på at vi har økt felles forståelse for nå enn bare for kort tid siden, sier Marte Schulz.

 

Ønsker du å delta på HMS grunnkurs? Vi skal ut på turne i høst og vinter i flere byer! Se hvor vi skal holde kurs og meld deg på.