Mange gravide kvinner har behov for tilrettelegging på arbeidsplassen i svangerskapet og det er arbeidsgivers plikt å legge til rette. Her er ti tiltak fra PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste som kan lette arbeidet for den gravide og bidra til å unngå sykmelding.

1 . Planlagte pauser

Det er en god idé å tidsbestemme to ekstra pauser for gravide, gjerne organisert slik at den gravide også unngår støyen fra barna. Tidsbestemmelsen gir oversikt og forutsigbarhet for både den gravide og andre ansatte. Effekten av pausene er å redusere stress og gi den gravide et avbrekk til å hvile.

Tips til den gravide: Hvil gjerne med beina høyt. Det gir bedre blodsirkulasjon.

2. Heve- og senkbart stellebord

Stadig flere barnehager får ergonomiske hjelpemidler, som for eksempel heve- og senkbart stellebord. Dette kan være til god hjelp for rygg- og bekkenproblemer. Tilrettelegging i garderoben med trillestoler og påkledningsbenk er også tiltak som bør vurderes, om dette ikke allerede er på plass. Det er ikke bare en gevinst for gravide, men alle som jobber i barnehagen.

Tips til den gravide: Det er ikke farlig å løfte, med mindre man er i et risikosvangerskap hvor dette frarådes.

3. Gode sko

Alle bør ha minst et par gode sko, men for gravide kan det være ekstra nyttig. Gode sko er til hjelp fordi kvinner har et annet tyngdepunkt når de er gravide, det er ekstra trykk på nervene og føttene er ofte hovne. På vinteren er det viktig å unngå glatte sko, spesielt for gravide som er utsatt for bekkenproblematikk.

Tips til den gravide: Bruk støttestrømper på jobb. Det letter blodstrømmen tilbake til hjertet og forebygger mot åreknuter og hovne ben.

4. Arbeidstid 

Det er enkelte tider i løpet av arbeidsdagen det kan vurderes at gravide bør slippe å jobbe – og et slik tiltak kan kanskje føre til mindre fravær og færre sykmeldinger. Kvalme og tretthet er vanlige plager for gravide og et godt tips kan være at den gravide starter litt senere på dagen og slipper å være den som står alene igjen på slutten av dagen.

Tips til den gravide: Prioriter tid til en god frokost og innta rikelig med drikke før jobb. Det er også viktig å være i fysisk aktivitet for å holde kroppen i form. Jevnlige turer i skog og mark eller lett styrketrening kan utgjøre stor forskjell for den gravide.

 

Les også: Slik kan du redusere sykefraværet hos den gravide

5. Utagerende atferd hos barn

Utagerende barn kan i verste fall utgjøre en trussel for gravide og man bør legge til rette for å unngå utilsiktede slag eller spark mot gravidmagen. Dersom man har utagerende barn i barnehagen, kan det være en idé at den gravide bytter avdeling om det lar seg gjøre.

Tips til den gravide: Slag og spark mot magen er ikke noe man skal bekymre seg for i det daglige, men det kan være lurt å fortelle barna at de skal være forsiktige med magen.

6. Pedagogisk ergonomi

Alt som barna klarer selv, er til hjelp for gravide – det være seg om det klatrer opp på stellebenken eller kler på seg selv. Her handler det egentlig bare om å godta at det brukes litt ekstra tid når barna skal klare ting på egen hånd.

Tips til den gravide: Ved å være den som heier frem barna under påkledningen, vil man kunne få et pedagogisk utbytte av tiden i garderoben.

7. Mat og drikke

Gravide bør gis mulighet til å spise og drikke ved behov, helst hver tredje time. Gravide er sårbare for å utvikle kvalme. Gode matvaner gir et stabilt blodsukker, som igjen forebygger mot nettopp kvalme.

Tips til den gravide: Ha en pose mandler med deg på jobb. Det er godt som mellommåltid og bidrar til å holde blodsukkeret stabilt.

8. Støy

Langvarig eksponering for kraftig støy kan føre til økt blodtrykk og tretthet. Undersøkelser viser også at barnets hørsel kan påvirkes av kraftig støy under graviditeten. Barnehagene bør arbeide generelt med støy på avdelingene – og gjerne organisere i mindre grupper og utendørs aktiviteter.

Tips til den gravide: Overhold planlagte pauser og rapporter til daglig leder hvordan du opplever støyen.

9. Smitte

Under svangerskapet er fosteret godt beskyttet mot de fleste infeksjoner kvinner blir utsatt for. Men det er noen unntak, og i barnehager er det økt risiko for å bli smittet av infeksjonssykdommer. Gravide bør være spesielt på vakt overfor Rubella (røde hunder), vannkopper og 5. barnesykdom. Vannkopper kan være farlig i første halvdel av svangerskapet. Røde hunder og 5. barnesykdom kan være alvorlig og forbundet med dødelighet hos fosteret i enkelte faser i svangerskapet. Generelt god håndhygiene anbefales.

Tips til den gravide: Gravide som ikke er vaksinerte eller har gjennomgått smitte tidligere, skal holde seg unna smittebærende barn og voksne.

10. Kollegastøtte

Prinsippet «Tar du du tre løft for meg, tar jeg oppvasken for deg» fungerer godt, og gravide peker ofte på hjelp fra kolleger som bedre og til mer hjelp enn noen andre tiltak. Effekten av at kolleger viser omsorg er at gravide opplever seg både sett og hørt og som en viktig ressurs i barnehagen.

Tips til den gravide: Mange gravide opplever det som en ulempe at arbeidsbelastningen øker for kollegene. Husk at etter fødselen er det kanskje noen andre som trenger din hjelp.

Les også: Vær forberedt og lag en god gravidpolitikk

PBL Mentor Bedriftshelsetjenesten kan bistå i arbeidet med oppfølging og tilrettelegging for gravide.
Ta kontakt med oss her!