Helt siden 2012 har det vært systematisk lavere legemeldt sykefravær i private enn i kommunale barnehager.  Avdelingsleder Hanne Bjerke i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste peker på at et lavt sykefravær både kommer barna, den ansatte selv, barnehagen og hele samfunnet til gode.

Etter to år med ekstraordinært høye sykefraværstall, mye trolig på grunn av pandemien, viser tall fra tredje kvartal 2022 at det legemeldte sykefraværet kanskje er i ferd med å normalisere seg.

I juli, august og september i fjor var det legemeldte sykefraværet på 7,4 prosent i kommunale barnehager og 6,7 prosent i private barnehager.

Sykefraværet i barnehagesektoren er imidlertid høyere enn i de fleste andre bransjer. I tredje kvartal var det legemeldte sykefraværet i arbeidslivet som helhet på 5,35 prosent.

Har kunnskap – vil bidra

Det er mange og sammensatte årsaker til sykefravær. Men forskning viser at forhold på arbeidsplassen kan spille inn. Kunnskap om hvilke faktorer på arbeidsplassen dette dreier seg om, er en forutsetning for å kunne gjennomføre målrettede forebyggingstiltak.

– Her kan vi i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste bidra. Våre ansatte har høy kunnskap om både fysiske og psykososiale faktorer som kan ha betydning for sykefraværet. Derfor oppfordrer vi barnehagene til å bruke oss aktivt i arbeidet med å holde sykefraværet så lavt som mulig, sier avdelingsleder Hanne Bjerke i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

Les også: Trenger du hjelp til å håndtere sykefravær i barnehagen?

God og påkoblet ledelse

Siden sommeren 2012 har det legemeldte sykefraværet vært systematisk lavere i private enn i kommunale barnehager.

– Det er nok flere faktorer som spiller inn slik at utviklingen er blitt slik. Men vi vet at en god og påkoblet ledelse er viktig i jobben med å skape gode arbeidsmiljø og holde sykefraværet så lavt som mulig. I vår sektor er det utrolig mange dedikerte, engasjerte og dyktige eiere og ledere som strekker seg svært langt for å utvikle personalet og barnehagene videre, sa administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL til pbl.no i september i fjor.

Lavt sykefravær bra for alle

Det er i alles interesse å holde det så lavt som mulig:

  • Barna har et bedre tilbud med de faste omsorgspersonene rundt seg.
  • De ansatte har det selv bedre i en friskere hverdag.
  • Kostnadene blir lavere både for barnehagen og for samfunnet.

Tall som KS la frem i 2019, viser at sykefraværet i norske kommunale barnehager koster 2,7 milliarder kroner i året – fordelt omtrent likt mellom arbeidsgiver og Nav.

Tilsvarende tall finnes ikke for private barnehager ettersom det egenmeldte fraværet i private virksomheter ikke blir kartlagt på samme måte som i offentlig sektor.

Men gitt at fordelingen av legemeldt og egenmeldt sykefravær er likt i kommunale og private barnehager, og gitt øvrige forutsetninger i regnestykket til KS, vil samlet sykefravær i private barnehager beløpe seg til mer enn to milliarder kroner i året.

– Det er vel liten tvil om at en ekstra innsats på dette området vil lønne seg i det lange løp. Og ofte er det ikke så veldig mye som skal til før man ser resultater av arbeidet, sier Bjerke.

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har spesialkompetanse på barnehage, og kan komme fort inn og bidra med hjelp og veiledning rundt håndtering av sykefravær. Ta kontakt med oss!