Berit Tangen benyttet muligheten til å prøve PBL Mentor Kidplan gratis. Hun trengte ikke lang tid på å bli overbevist om det var rette kommunikasjonsløsningen for barnehagen.

 – PBL Mentor Kidplan er så enkel å bruke at alle, uansett kompetanse på digitale løsninger, får til å bruke den, sier Berit Tangen, daglig leder i Hundremeterskogen barnehage på Gjøvik.

Testet gratis

Hun benyttet muligheten til å teste PBL Mentor Kidplan gratis i 30 dager i desember i fjor. Ifølge henne selv tok det ikke mange dager før hun var overbevisst om at dette var løsningen barnehagen trengte. 

– Jeg opprettet både en bruker som ansatt i barnehagen og en foreldrebruker med et fiktivt barn. På den måten kunne jeg teste løsningen fra begge sider. Jeg ble tidlig overbevisst om at dette var en god løsning for barnehagen vår, fordi den fungerte godt både for oss som jobber i barnehagen, men også fordi den var enkel og lettfattelig for foreldrene, sier Tangen.

Som «foreldrebruker» fikk hun også lastet ned appen Kidplan.

– Jeg tror jeg har testet det meste av funksjoner inne i appen, både med å sende beskjeder, se på bilder og få innblikk i hvordan ulike registreringer fungerer. Jeg ser frem til foreldrene virkelig får tatt dette ordentlig i bruk.  

Berit Tangen har testet PBL Mentor Kidplan både fra barnehageståstedet og fra foreldresiden og er storfornøyd med produktet. Nå skal kommunikasjonsløsningen rulles ut i hele barnehagen.

Enklere kommunikasjon

Hundremeterskogen barnehage tok i bruk PBL Mentor Kidplan fra mars 2019 og er derfor veldig ferske brukere. Før de tok i bruk den digitale kommunikasjonsløsningen, ble beskjedene gitt mye på e-post og noe lapper samt en del via hjemmesiden.

Problemet er at nesten ingen foreldre bruker hjemmesiden. Appen Kidplan derimot, med pushvarsel, har jeg veldig stor tro på, sier hun.

Tangen ser frem til å sende beskjeder til foreldrene direkte i kommunikasjonsløsningen. Hun tror mange av funksjonene vil bidra til en eklere arbeidsdag for de ansatte.

– Jeg tror det vil bli enklere å få med seg beskjedene når de nå kan få disse rett i appen. At det er pushvarslinger på appen er veldig bra for å gi foreldrene en hands up på at nå foreligger det en nyhet i Kidplan.

Aller mest ser Tangen frem til å få gode rutiner på plass for inn- og utsjekk av barna digitalt.

– Det gir en umiddelbar god oversikt over situasjonen til enhver tid, men også enklere for foreldrene å se om barnet for eksempel er hentet om det er andre enn dem selv som skal gjøre det.

Konkurransefortrinn

Berit Tangen trekker frem at PBL Mentor Kidplan på ingen måte priser seg ut av markedet og reserach hun har gjort i andre barnehager viser stor tilfredshet med produktet.

– Vi er medlem i PBL, og er veldig fornøyd med de andre produktene derifra. Jeg hadde andre alternativer til kommunikasjonsløsning jeg kunne valgt, men det kjennes både trygt og riktig å velge PBL Mentor Kidplan som kommunikasjonsløsning.

Etter hvert som det er tilnærmet full barnehagedekning i Norge, har markedsføring av barnehagetilbudet blitt viktig for å fylle opp plassene. Investeringen i PBL Mentor Kidplan er en bevisst satsing også for kunne tilby enkel og god kommunikasjon med travle foreldre, og slik sett også være et attraktivt valg når det skal søkes om barnehageplass.

– Vi må følge med i tiden og det er viktig å være frempå også i den digitale satsingen for å innfri forventningene til foreldrene. Det føler jeg meg trygg på med PBL Mentor Kidplan, sier Berit Tangen.

Vil du prøve PBL Mentor Kidplan?

Har du ikke PBL Mentor Kidplan i din barnehage, så kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis