Etter flere gode innspill og ønsker fra barnehagene, er det ikke lenge til PBL Mentor lanserer ny versjon av ukeplanen i Kidplan. Men før alle kan ta glede av denne, har tre pedagogiske ledere testet de nye funksjonene.

Brukervennlig er nøkkelordet her. Den nye ukeplanen er oversiktlig, lett å bruke og man kan legge inn aktiviteter for en hel måned eller mer. Det er viktig i en barnehagehverdag som ofte er hektisk, sier tester Vebjørn Olsen fra Norlandia Stordalen barnehage.

Nye funksjoner

Vebjørn Olsen har sammen med Lise E. Hadland fra Vågønes barnehage og Lena Pettersen fra Norlandia Paradiset barnehage fått testet de nye funksjonene i Kidplan som inneholder:

  • Bedre oversikt i kalenderen
  • Påmeldingsfunksjon til blant annet foreldresamtale, foreldremøte og sommeravslutning.
  • Planlegging på gruppe-, avdelings- og barnenivå.
  • Gjentakende hendelser for ulike aktiviteter

Tidsbesparende og oversiktlig

Testerne synes det har vært fint å prøve ut den nye ukeplanen og drøfte funksjonalitetene og bruken av produktet sammen.

– At vi får komme med tilbakemelding under utvikling av produktet er bra. Man har ofte mange tanker, så det er fint å få komme på banen og bli hørt, sier Lena Pettersen.

Sammenlignet med den gamle kalenderfunksjonen, er tilbakemeldingene utelukkende positive.

– Jeg er fornøyd med at den nye versjonen av kalenderen er mer tidsbesparende, oversiktlig og synes det er supert at man kan legge inn gjentagende hendelser. Det at man kan henvise mer til rammeplanen uten at det blir uoversiktlig, er også veldig bra. Vi kan rett og slett bruke tiden på andre oppgaver enn å legge inn det samme hver dag, sier Lena.

Vebjørn Olsen er enig, og liker at det er mye mer funksjoner og valgmuligheter i den nye kalenderen.

– Vi kan planlegge på en helt annen måte.

På spørsmål om hva testerne synes om de nye funksjonene, er Lise fornøyd med at det er blitt plass til å legge inn mer innhold i den nye agendaen.

– Det er bra at den er blitt større, for selv om det er mer innhold å legge inn og man må få det litt inn i fingrene først, så er den mye mer lettvint. Jeg ser bare fordeler, avslutter Lise E. Hadland.

 


ny ukeplan for barnehagerLars Espolin Johnson viser frem de nye funksjonene til pedagogene f.v Lena Pettersen, Vebjørn Olsen og Lise E. Hadland.

Lansering

Den nye kalenderfunksjonen vi bli lansert i to etapper.

– Vi ser for oss at første lansering blir i månedskifte august/september. Her vil alt som har med planleggingen å gjøre slippes. Neste lansering vil komme litt senere på høsten og her vil funksjonalitet som påmelding til foreldresamtaler, foreldremøte og sommeravslutning lanseres, sier produkteier i PBL Mentor, Lars Espolin Johnson.

I PBL Mentor er videreutvikling av produktene viktig, både med tanke på funksjonalitet og ytterlige forbedringer av brukeropplevelsen.

– Videreutvikling belager seg i stor grad på innspill og ønsker fra barnehagene. PBL Mentor jobber kontinuerlig med å forbedre produktet, samt bygge nye funksjonaliteter, sier Johnson.

Les mer om PBL Mentor Kidplan her.