Åtte av ti barnehager i det Bergens-baserte Eventus-konsernet har nylig startet et ambisiøst lederutviklingsprogram for å heve kvaliteten på pedagogisk ledelse i barnehagene sine.

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, som bidrar med fagkunnskap i programmet, besøkte Eventus barnehagen Tiriltoppen, for å få mer innsikt i hvorfor Eventus har satt i gang dette spennende prosjektet.

− I løpet av våre ti år som konsern har vi hatt en klar ambisjon om å levere høykvalitetsbarnehager. Noe av det vi satser på er mangfold i personalet, jevn fordeling mellom kvinner og menn, samt å ligge fremme i skoen når det gjelder å utvikle våre pedagoger, sier daglig leder i Eventus Tiriltoppen barnehage, Kjetil Lynn Castell.

Siden 2013 har Eventus jobbet ut fra en felles pedagogisk plattform og årsplan, men de innså at de trengte noe mer for å ta det neste steget, spesielt når det kom til ledelse. De begynte å reflektere over hvordan pedagogiske ledere og avdelingsledere arbeidet, og hvordan de kunne styrke denne delen av organisasjonen.

− Det var da idéen om lederutviklingsprogrammet ble unnfanget. Det var behov for en felles tilnærming til ledelse på tvers av våre barnehager for å styrke samholdet. Vi ønsker at programmet skal tilføre mer faglighet og skape nye arenaer for refleksjon og utvikling for våre pedagogiske ledere, sier Castell.

Med stadig nye krav og mer fokus på faglighet i sektoren, er pedagogiske ledere avgjørende for å sikre at barnehagene holder høy kvalitet.

Kjetil Lynn Castell forteller at satsingen har to hovedmål.

− Det første målet er å øke kompetansen og selvtilliten til barnehagelærerne i deres rolle som pedagogiske ledere. Det andre målet er å bygge en felles kultur, forståelse og lojalitet til Eventus barnehager som helhet, sier han.

Psykologisk trygghet

Over femti pedagogiske og daglige ledere deltar i lederutviklingsprogrammet, som består av faglige samlinger i samarbeid med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, samt veiledningsgrupper på tvers av barnehagene.

− Første fagsamling omhandlet relasjonsledelse og tilbakemeldingskultur, og den fikk svært gode tilbakemeldinger fra de pedagogiske lederne. Pedagogisk leder i Tiriltoppen barnehage, Frank Røttingen, er en av dem som roser forelesningene til bedriftshelsetjenesten.

− Rådgiveren fra bedriftshelsetjenesten har levert gode forelesinger som har vært veldig konkrete og samtidig faglig sterke. Jeg merker at rådgiveren er kompetent og kan barnehage, sier han.

Castell nikker bekreftende og legger til:

− Vi ser på samarbeidet med bedriftshelsetjenesten som en styrke, da bedriftshelsetjenesten har en dyp forståelse for barnehagesektoren og kan bidra med relevant faglig støtte. Det er også veldig fint at vi får et felles faglig bakteppe, hvor alle lederne får presentert lik informasjon som vi kan bruke i diskusjoner og samtaler.

Han forklarer hvorfor de valgte å starte med relasjonsledelse og tilbakemeldingskultur.

− Vi startet med å fokusere på relasjonsledelse fordi vi mener at den viktigste ressursen en pedagogisk leder har, er seg selv – ens verdier, holdninger og hvordan man forholder seg til andre, sier Castell.

Han utdyper:

− Uavhengig av hvor dyktig du som barnehageleder er, er du avhengig av å ha et kompetent team som jobber sammen for å oppnå målene. Å jobbe med seg selv, og forstå hvordan det påvirker andre, er avgjørende for å bygge en psykologisk trygghet, som igjen gir rom for å ærlige tilbakemeldinger i teamet man skal lede.

Ønsker du hjelp med ledelse i barnehagen? Ta kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.


Over femti pedagogiske og daglige ledere deltar i lederutviklingsprogrammet, som består av faglige samlinger i samarbeid med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, samt veiledningsgrupper på tvers av barnehagene.

Bygge relasjoner og tillit

Mellom hver fagsamling jobber de pedagogiske lederne med refleksjon og oppgaver, både alene og sammen i veiledningsgrupper på tvers av barnehagene i konsernet.

− Når det gjelder veiledningstimene, er dette en sentral del av lederutviklingsprogrammet vårt. Veiledningsgruppene er ledet av daglig ledere i Eventus, og de pedagogiske lederne blir delt inn i grupper hvor ingen av dem mottar veiledning fra sin egen daglige leder, sier Castell.

Han forklarer at dette gir dem et trygt rom for å snakke fritt og åpent om utfordringer, gi hverandre veiledning og dele erfaringer.

− Dette gjør vi for å bygge sterke relasjoner og tillit mellom de pedagogiske lederne og for å gi dem muligheten til å være mer åpne og ærlige i diskusjonene. Ved å ha et eget rom for refleksjon og veiledning, fjerner vi elementet av å «se bra ut» foran kollegaene, og vi kan tørre å prøve og feile. Dette programmet gir oss muligheten til å jobbe med oss selv og fokusere på faglig utvikling, sier Castell.

Daglig leder Kjetil Lynn Castell (til venstre) og pedagogisk leder Frank Røttingen (til høyre) i Tiriltoppen barnehage.

Kjenner på samme utfordringer

Pedagogisk leder Frank Røttingen i Tiriltoppen barnehage utrykker stor entusiasme for lederutviklingsprogrammet og sier:

− Jeg syns det er veldig gøy at Eventus satser på oss pedagogiske ledere med dette programmet. Ledelse er en stadig viktigere del av jobben vår, og det at vi kan få oppdatere oss på faget og få rom til å utvikle oss, er veldig bra.

Røttingen ser klare fordeler ved programmet, spesielt arbeidet i veiledningsgruppene.

− Veiledningsgruppene har vært svært positive. Det er veldig godt å samles og høre at kollegaer i andre barnehager opplever og kjenner på samme utfordringer, og at vi kan jobbe sammen om disse og kjenne på mestring sammen. Og man bygger relasjoner mellom barnehagene også, sier han.

Når det gjelder utfordringer med ledelse i barnehage, fremhever Røttingen det komplekse ansvarsområdet.

− Jeg liker veldig godt ledelsesansvar, men det er klart det er utfordrende med forskjellige hensyn en skal ta. Først og fremst er jeg pedagogisk leder for barna, samtidig som jeg i en viss grad har personalansvar for dem jeg jobber på avdeling med. Man skal sørge for å ivareta kollegaenes behov, men barna vil alltid komme først, sier han.

Til neste samling med veiledningsgruppa skal Røttingen jobbe med en oppgave hvor han skal skrive sin egen «bruksanvisning».

− Jeg har fått i oppgave å se innover og bli bedre kjent med meg selv som leder. Å skrive min egen «bruksanvisning» handler om å reflektere over måten jeg jobber på og valgene jeg tar, og hvordan det påvirker andre. Det er en viktig del av jobben jeg gjør. Å kunne prate åpent om det og se på det sammen med andre og få veiledning i gruppemøtene våre er svært verdifullt.

Positive ringvirkninger

Programmet har ikke bare fordeler for lederne, men også for hele barnehagepersonalet.

− Gjennom programmet får lederne påfyll av faglig kompetanse som de kan bruke i samarbeid med sitt team, og dette har allerede begynt å gi positive ringvirkninger i barnehagene. Det har også skapt et fellesskap hvor de ansatte støtter hverandre og deler erfaringer, sier Castell.

Lederutviklingsprogrammet er i første omgang begrenset til lederne i Eventus-barnehagene.

− Denne satsingen skal vare ut barnehageåret, hvor vi etter endt program gjennomfører en grundig evaluering og lager tiltak for veien videre. Det vi vet er at det er viktig med kontinuerlig læring og utvikling innenfor barnehagesektoren, slik at vi alltid forbedrer kvaliteten på barnehagetilbudet til det beste for barna, sier Kjetil Lynn Castell.

8 gode råd

Her deler Kjetil Lynn Castell, daglig leder i Eventus Tiriltoppen barnehage, noen råd for andre som ønsker å satse på ledelsesprosjekt i barnehagen:

  1. Start med et begrenset, men ambisiøst prosjekt: Ikke vær redd for å tenke stort, selv om det kan virke utfordrende i starten. Sett klare mål og ambisjoner for prosjektet.
  2. Involver alle deltakere: For å lykkes med et lederutviklingsprogram, er det viktig at alle føler seg inkludert, er engasjerte og motiverte for å skape en positiv endring.
  3. Aksepter feilbarlighet: En viktig erkjennelse er å akseptere feilbarlighet som en del av den menneskelige erfaringen. Å «gå på trynet» og lære av feil er avgjørende for personlig og profesjonell vekst.
  4. Vær åpen om utfordringer: Vær ærlig om utfordringene du møter som leder. Del dine erfaringer, og søk støtte og veiledning når det trengs.
  5. Jobb med selverkjennelse: For å lykkes som leder, er det avgjørende å jobbe med selverkjennelse. Forstå hvordan din atferd og holdninger påvirker andre, og jobb med å bygge en psykologisk trygghet.
  6. Skap rom for ærlige tilbakemeldinger: Legg til rette for åpne og ærlige tilbakemeldinger i teamet ditt. Dette vil bidra til bedre samarbeid og utvikling.
  7. Sats på kontinuerlig læring: Barnehagesektoren utvikler seg stadig, så det er viktig å prioritere kontinuerlig læring og utvikling innenfor feltet.
  8. Vær tålmodig og evaluer: Gi prosjektet tid til å utvikle seg, og evaluer jevnlig for å se hva som fungerer og hva som kan forbedres. Lær av erfaringene dine, og juster kursen etter behov.

 

Ønsker du hjelp med ledelse i barnehagen eller at vi bidrar med noe faglig om ledelse på din neste ledersamling? Vi kan skreddersy et opplegg for din barnehage! Ta kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.