− Jeg holder flere ergonomikurs ute i barnehagene, og jeg ønsker å tipse barnehager om at de kan ta deler av dette kurset digitalt, sier HMS-rådgiver og fysioterapeut i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Kjetil Landsverk.

Kurset gir deg som jobber i barnehage påfyll av kunnskap rundt temaet ergonomi og muskel- og skjelettplager.

På spørsmål om hva som er typiske utfordringer i barnehagene, forteller Landsverk om manglede kunnskap om ergonomi, mindre effektfulle tiltak og uforutsigbar arbeidshverdag.

− Utfordringene går ofte på følelsen av manglende kontroll over arbeidet og lite tid til å puste med magen. Barnehageansatte har ofte mange baller i lufta samtidig, og alt er ikke hundre prosent forutsigbart siden de jobber med barn, sier Landsverk.

Barnehageansatte opplever også mye emosjonell belastning i jobben sin.

− Ofte må barnehageansatte håndtere sine egne emosjoner, samtidig som de skal møte emosjonene til barn, foreldre og kollegaer. Det tror jeg kan være drivere til stress, som igjen påvirker kroppen, sier Landsverk.

Han påpeker at barnehagen i utgangspunktet er et godt sted for kroppen å være.

− Mytene om at det kan være farlig å bruke kroppen, sitter godt i, særlig når det gjelder løft og hvordan man løfter. Det er masse variert aktivitet igjennom arbeidsdagen, noe som i seg selv er gunstig, sier han.

Det kan være fint å gjøre fysiske ergonomiske tilrettelegginger for å redusere totalbelastningen på kroppen gjennom dagen.

− Men jeg tror det er langt viktigere at man er bevisst på å være organisert på en måte som bidrar til å redusere stressbelastningen. Det er viktig for meg å understreke at stress ikke alltid er negativt. Så lenge den er relativt kortvarig, og vi kan skru av bryteren igjen når den stressende situasjonen er ferdig, vil stress bare være noe som driver oss til handling. Men blir stresset langvarig, kan det få negative konsekvenser, sier Landsverk.

Han oppfordrer barnehagene til å ha ergonomi i fokus ved å bidra med smarte løsninger, variasjon, rullering på oppgaver – og ved å være bevisste på hva barna kan få til selv.

 

Bestill et digitalt ergonomikurs!

Tre gode råd for å jobbe forebyggende

For å jobbe forebyggende med muskel- og skjelettplager har Landsverk tre gode råd:

1. Trekk i det samme tauet.

Sørg for at alle i barnehagen og avdelingen har de samme forventningene til hva man skal gjøre og hvordan man skal levere tjenestene. Små eller store organisatoriske endringer gjøres hele tiden. Innimellom er det fint å sammen ta en fot i bakken for å evaluere om måten vi gjør det på i dag er god nok, eller om det er ting vi må gjøre annerledes. Bestemmer man seg for en endring, er det viktig at alle ansatte gjør den samme endringen.

2. Vær i fysisk aktivitet.

Oppmuntre hverandre til å være i enda mer fysisk variert aktivitet både på jobb og fritiden. Det er uante muligheter for korte «treningsøkter» i løpet av en barnehagedag. Du kan for eksempel bli med i akebakken, leke sisten eller kanskje du blir med og klatrer i klatrestativet. På denne måten kan vi bli enda sterkere i møte med de fysiske kravene.

3. Reduser plagene dine.

Ha en aktiv tilnærming til hva du selv kan gjøre for å redusere plagene dine. Og vit at, har du vondt i ryggen, er det i de aller fleste tilfeller ikke farlig eller skadelig om det gjør vondt når du er i aktivitet.

Ergonomikurs i barnehagen

Landsverk kan holde kurs om ergonomi i barnehagen både på dagtid og ettermiddager.

− Jeg kan også følge opp enkeltansatte som har muskel- og skjelettplager i form av samtaler, og jeg tilbyr også rådgivning til daglig ledere om ergonomi. Men start gjerne med det digitale kurset for å få en god innføring i temaet, sier han.

Det digitale kurset tar for seg følgende temaer:

  • Avklarende informasjon om muskel- og skjelettplager
  • Helsemessige konsekvenser
  • Årsaksforhold og risikofaktorer
  • Forebyggende og helsefremmende tiltak
  • Systematisk arbeid med ergonomi
  • Holdninger

Lær mer og bestill et digitalt ergonomikurs!

− Ta gjerne kurset sammen med kollegaene dine på et personalmøte. Da har dere anledning til å prate sammen om hva som fungerer bra og hva som har forbedringspotensial. Slik kan dere skape bevissthet rundt temaet, og mange ganger kommer man frem til helt konkrete tiltak til endring, sier Landsverk.

Ruglandveien barnehage gjennomførte det digitale ergonomikurset på sitt personalmøte i begynnelsen av mars, og de ansatte syntes innholdet var bra med mange gode eksempler.

− Vi ble positivt overrasket over det som ble sagt i ergonomikurset. Det var mye som stemte godt med personalets oppfatninger og tanker rundt ergonomi. For eksempel det at barnehage er et utmerket sted for å kunne være i allsidig bevegelse.  Og så var det gode eksempler, spesielt det som gikk på at barn kan klare mye selv, sier daglig leder i Ruglandveien barnehage, Renate Evjen Hansen.

Les også: Mer mestring for barna – og mindre slitasje på de ansatte

Kurset var passe langt for et personalmøte i barnehagen.

− Vi gjennomførte kurset på to timer, og fikk da tid til andre ting på møtet vårt også. Vi brukte cirka fem minutter på hver refleksjonsoppgave, sier Hansen.

Hun likte spesielt godt refleksjonsoppgavene i kurset.

− Kursholderen var behagelig å høre på, og så var det fin veksling mellom kurs og refleksjonsoppgaver. Det var fint å få reflektert om det man hadde hørt om med en gang, sier hun.

Ønsker du en samtale om ergonomi eller bestille et kurs? Ta kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.