Et godt inneklima er viktig for å bedre trivsel, våkenhet og for å ta vare på helsen til ansatte i barnehagen. Vi snakket med Merete Nyhus, daglig leder i Døli barnehage i Ullensaker for å få et innblikk i hvordan PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har hjulpet dem med å forbedre deres inneklima.

Bedriftshelsetjenesten gjennomførte i 2023 kartlegging og målinger av luftkvalitet, lyd og lys i Døli barnehage.

− Vi valgte å bruke PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste til våre kartlegginger fordi opplegget virket veldig ryddig, oversiktlig og lettvint, deler Nyhus.

Nyhus forklarer at målingene av luftkvaliteten ble gjort over en periode på flere dager, fra 24. april til 4. mai 2023. Og målinger av belysning, bakgrunnsstøy og etterklangstid ble utført på noen timer etter barnehagens stengetid.

− Gjennom oversiktlige rapporter identifiserte bedriftshelsetjenesten konkrete tiltak for å forbedre inneklimaet i barnehagen. Vi satte opp en egen liste med tiltak og utbedringer som vi har og skal gjennomføre. Den største endringen involverte utskifting av alle lyskilder i barnehagen, da barnehagen er 34 år gammel, sier hun.

Tiltakene inkluderte også endringer i møbleringen for å redusere etterklang, samt utskifting av ventilasjonsanlegget.

− Et av tiltakene vi har gjort som påvirker innemiljøet, er at vi har skiftet ut ventilasjonsanlegget. Dette på grunn av at det forrige var gammelt. Vi merker at lufta er lettere og at det nye anlegget lager mindre støy. På de minste grupperommene våre, hvor det ble målt perioder med mindre overskridelser av grenseverdien for CO2-nivå, gjennomfører vi lufterutiner via vindu, sier Nyhus.


Merete Nyhus, daglig leder i Døli barnehage uttrykker tilfredshet med oppfølgingen fra PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

− Oppfølgingen fra bedriftshelsetjenesten har vært veldig bra. I etterkant av målingene og rapportene har jeg stilt en del spørsmål til rådgiverne, og jeg opplever alltid å få rask tilbakemelding på det jeg lurer på, sier hun og trekker frem noen fordeler med å bruke bedriftshelsetjenesten til inneklimautfordringer:

− Det er lett å gjennomføre målingene. Vi har fått gode og forståelige rapporter. Og samarbeidet i etterkant har vært bra.

Gjennom et samarbeid med Mentor Bedriftshelsetjeneste har Døli barnehage implementert vellykkede tiltak for å skape et sunnere og tryggere inneklima for sine barn og ansatte.

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan hjelpe din barnehage med Inneklima?

Ta kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

Les også: Slik kan du få bedre inneklima i barnehagen.