Det legemeldte sykefraværet i barnehagene ble vesentlig redusert fra andre til tredje kvartal i fjor, og endte samlet på åtte prosent. Det er likevel høyere enn for samme periode i 2020.

Det viser de siste tallene fra SSB over det legemeldte sykefraværet for tredje kvartal i 2021. I offentlige barnehager var det i snitt et legemeldt sykefravær på 8,6 prosent, mens det i private barnehager var et snitt på 7,4 prosent for perioden juli til september. Det gir et samlet snitt på åtte prosent. For samme periode i 2020 var tallene henholdsvis 7,6 og 6,7 – noe som ga et snitt for hele sektoren på 7,1.

Se også full oversikt over sykefraværet i barnehgesektoren på Barnehagemonitor.

Effekt av pandemien

Normalt sett er sykefraværet lavere i tredje kvartal enn i de resterende periodene i året. At tallene i 2021 er noe høyere sammenlignet med samme periode for de siste tre årene, kan nok trolig sees i sammenheng med den pågående pandemien.

I de private barnehagene må det likevel sies å ha vært en formidabel utvikling i sykefraværet de siste ti årene. Vi må helt tilbake til 2012 for å finne sist de private barnehagene rundet et snitt på åtte prosent legemeldt sykefravær i tredje kvartal.

Oslo skiller seg ut

I samtlige fylker, bortsett fra Vestfold og Telemark, er sykefraværet i snitt høyere i kommunale barnehager enn i private. Og det er noen fylker og kommuner som skiller seg ut med forholdsvis stor forskjell i sykefraværet.

  • Lavest sykefravær finner vi i de private barnehagene i Oslo som i snitt hadde 6 prosent legemeldt fravær i perioden juli til september.
  • I Oslo har det i alle år vært en signifikant forskjell i sykefraværet i private og offentlige barnehager. Forskjellen utgjorde i tredje kvartal hele 2,7. Noe som er blant den største forskjellen som er målt siden PBL startet registreringen i 2011.
  • Det høyeste sykefraværet finner vi i de kommunale barnehagene i Trøndelag med 9,7 prosent, mens de private sto for 8,2 prosent sykefravær.
  • Hvert kvartal siden sommeren 2012 har private barnehager hatt lavere legemeldt sykefravær enn offentlige barnehager, viser tallene fra SSB.

Les mer om sykefraværet i private og kommunale barnehager på barnehagemonitor.no

Sliter din barnehage med høyt sykefravær?

PBL Mentor bedriftshelsetjenesten støtter og gir råd til både leder og den ansatte i arbeidet med å sikre et godt arbeidsmiljø.

Ønsker du å vite mer om hvordan PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste kan bistå din barnehage?

Ta kontakt med oss!