PBLs samarbeidspartnere N3 og Lekolar jobber i fellesskap for å legge til rette for et bedre inneklima og innemiljø i medlemsbarnehagene.

Vi tok en prat med begge samarbeidspartnerne for å finne ut hvordan de kan hjelpe barnehager med inneklima og innemiljø.

− Når man skal sikre et godt inneklima, starter faktisk mye av jobben utenfor døren, sier key account manager for private barnehager i Lekolar, Gro-Signy Haug.

Planleggingen av uteområdet spiller en viktig rolle for hvordan innemiljøet blir, og disse to faktorene er knyttet tett sammen.

− Sammen skaper vi og N3 verdi for barnehagene. Enten man skal etablere et helt nytt uteområde rundt barnehagen, eller man har et eksisterende område som man vil gjøre tilpasninger på, så er det viktig å ha en god plan for gjennomføring. Dette kan føre til et bedre inneklima, samtidig som at uteområdet er funksjonelt, spennende og innbydende, sier Haug.

Ren sone

Hun forteller at Lekolar planlegger uteområder utfra tre soneinndelinger:

  • Ren sone
  • Rensesone
  • Naturlig/Robustsone.

Først har vi Ren sone, som ligger nærmest inngangspartiet. Dette området skal være rent og ryddig for å hindre smuss fra å trekkes inn i barnehagen.

− Det gjelder å planlegge uteområdet så man begrenser inntråkk, og på den måten unngår å «trekke sandkassen» inn i garderoben – og derfra videre inn i innemiljøet, sier Haug.

Lekolar peker på materialer som plasstøpt gummi, gummifliser, asfalt, belegningsstein og kunstgress uten innfyll som passende underlag.

Hun forteller at når det er godt planlagt, eliminerer dette mye av smuss og vann, slik at barna allerede er relativt rene når de kommer inn i garderoben.

Lekolar tilbyr  en rekke lekeplassutstyr og underlag som passer ekstra godt for å skape et rent område og som bidrar til et element av læring.

Mens sandleker kanskje ikke egner seg, viser det seg at alternativene er mangfoldige og spennende. For eksempel er sykkelløyper ideelle på asfalt eller belegningsstein, og disse underlagene åpner også opp for kreative muligheter.

− Ved hjelp av Thermoplast kan man dekorere asfaltoverflaten med figurer, tall, bokstaver og geometriske former. Man kan lage paradis, blinker, sykkelveier, med mer. Dette legger til en ekstra dimensjon av lek og læring på lekeplassen, og det finnes et utall av designmuligheter som barnehagen kan velge mellom, eller du kan være kreativ og tilpasse det slik du ønsker i din barnehage. Asfalt vil kreve et jevnt underlag, sier Haug.

Ønsker barnehagen plasstøpt gummi som underlag, finnes det mange fargevalg.

Hun sier at barnehagen kan mellom flere ulike figurer og former, også i 2D og 3D.

− På denne måten flytter man læringsmiljøet ut, og dette er med på å imøtekomme krav i rammeplanens formål og innhold for barnehagene. Gummi er et stabilt materiale, og det krever ikke jevnt underlag, sier hun.

Hun nevner også gummifliser og gummiheller som et alternativt underlag:

− Selv om de kanskje har færre fargevalg, er dette også et alternativ som tilbyr et stabilt underlag som egner seg godt for lek og aktivitet. Disse krever imidlertid et flatt og jevnt underlag for installasjon, sier Gro-Signy Haug.

Til slutt forteller hun om underlaget kork:

− Selv om kork er et rent og naturlig materiale, har det noen utfordringer når det gjelder værforhold og temperatur, og det kan være mer utsatt for sprekkdannelse. I tillegg har kork vanligvis kortere levetid og høyere pris sammenlignet med gummi, sier hun.

Rensesone

Dette er sonen som er plassert litt vekk fra inngangspartiene, men mellom ren sonen og den naturlige/robuste sonen. Lekeplassutstyr som passer i et slikt område kan være klatrestativer, vannleker, spylestasjon, rollelek, huskestativ og sykkelløype.

Underlaget i en rensesone kan være hybridgress.

− Hybridgresset beskytter røttene til naturgresset og er så enkelt å montere at du kan gjøre det selv. Hybridgresset holder naturgresset fint år etter år, og kan legges på ujevnt underlag. Hybridgresset kan legges på eksisterende gress/nysådd gress/ferdigplen, og det festes med plugger av mais, som innen to år blir til næring for jorda, sier Haug.

Et annet underlag som passer i denne sonen, er kunstgress.

− Kunstgress med sandinnfyll er en effektiv måte å bli kvitt smuss og sand under føttene på. I tillegg kan det som er anbefalt i ren sone selvfølgelig også benyttes i rensesonen, men ren sand/sandbasseng inntil gummi er ødeleggende for gummien, sier hun.

 

Naturlig/Robust sone

Den naturlige/robuste sonen inkluderer underlag som skog, myr, busker, sand, grus, jord, vann, søle, naturlig gress, bark, fallgrus og treflis.

− Med andre ord, naturlige underlag. Lekeplassutstyr som passer i et slikt område kan være gjemmesteder, krypinn, hinderløype og sandkasser. Lekeapparater med vann og sandlek kan også passe fint i utkantstrøk ved skog og busker, sier Haug.

 

Ønsker du hjelp til å planlegge uteområdet, velge underlag og se på leker?

Ta kontakt med Gro-Signy i Lekolar, så hjelper hun deg gjerne!

Nå har Lekolar også tilbud på den nye Svanemerkede Bloom-serien for uteområder. Spør henne om kampanjepris for PBL-medlemmer, så får du spesielt gode betingelser – utover ordinær medlemsrabatt.

Se alle Lekolars utemiljøprodukter!

Se også Urban-serien. Enkle, rimelige produkter som ikke krever omfattende montering. Gjør også klart for våren med Rørvik utemøbler.

 

Få bedre innemiljø med mattesystem og inneklimasensorer

I N3 har de spesielt to produkter som kan hjelpe barnehagene med bedre inneklima. Dette er mattesystemet Renholdssoner og N3smart IAQ sensor.

CEO i N3, Dag Hognerud, forteller at mattesystemet Renholdssoner er spesielt gunstige for barnehager.

− For det første forbedrer systemet inneklimaet, det reduserer rengjøringsbehov, øker sikkerheten og er miljøvennlig. Men ikke minst er det en langsiktig økonomisk fordel ved å bruke mattesystemet, sier Hognerud og og ramser opp hvorfor disse fordelene er gunstige:

  • Forbedret inneklima: Renholdssoner bidrar til å redusere mengden av støv, skitt og allergener som kommer inn i barnehagemiljøet. Dette er viktig ettersom barn tilbringer betydelig tid innendørs, og et rent og sunt inneklima kan redusere risikoen for luftveisproblemer.
  • Redusert rengjøringsbehov: Ved effektivt å fange opp og begrense smuss og fuktighet ved inngangen, reduserer Renholdssoner behovet for hyppig og arbeidskrevende rengjøring av gulvene innendørs. Dette kan frigjøre tid og ressurser som heller kan brukes til omsorg og aktiviteter med barna.
  • Økt sikkerhet: Renholdssoner bidrar til å holde gulvene tørre og rene, noe som reduserer risikoen for skli- og fallulykker, en viktig faktor i et miljø med små barn i bevegelse.
  • Miljøvennlig: Å bruke Renholdssoner viser en forpliktelse til miljøansvar. De bidrar til å redusere behovet for rengjøringsmidler og vann, som igjen minsker miljøbelastningen.
  • Langsiktig økonomisk fordel: Selv om det kan være en initial kostnad forbundet med installasjon av Renholdssoner, fører det langsiktige reduksjonen i rengjøringsbehov og forbedret holdbarhet av innendørs gulv til økonomiske besparelser over tid.

Flere barnehager er fornøyd med mattesystemet Renholdssoner fra N3, og en av dem er i Grimstad kommune.

− Vi i Grimstad kommune har et langt samarbeid med N3, da vi mener at deres fastmonterte matter er noe av det bedre som finnes på markedet sammen med deres teppebankere. Vi har gått videre i samarbeidet med «N3smart», der vi nå har montert sensorer på samtlige teppebankere og innganger, sier Fagleder drift og renhold i Grimstad kommune, Paul-Otto Henriksen.

Les mer om Grimstad kommune som er fornøyd med N3.

 

N3smart IAQ sensor fra N3

Måling av luftkvaliteten i en barnehage er av stor betydning for å sikre et sunt og trygt miljø for barna.

− Barnehager er steder med høy aktivitet og tett samvær, noe som kan bidra til varierende luftkvalitet. Dårlig inneklima kan påvirke barnas helse, konsentrasjon og generelle trivsel. Det er derfor viktig å overvåke og forbedre inneklimaet kontinuerlig, sier Hognerud.

Han forteller at N3smart, løsningen med IAQ-sensor, er utviklet i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund. IAQ står for «indoor air quality» – innendørs luftkvalitet.

− Det er en avansert inneklimasensor som måler viktige elementer som svevestøv, CO2, temperatur og relativ luftfuktighet, sier Hognerud.

Sensoren gir en kontinuerlig overvåkning av luftkvaliteten og varsler via e-post ved avvik fra anbefalte verdier.

− Dette gjør det mulig for barnehagepersonell å iverksette umiddelbare tiltak for å forbedre inneklimaet og sikre et trygt og sunt læringsmiljø for barna. Ved å bruke IAQ sensoren kan barnehager proaktivt håndtere inneklimautfordringer og dermed forbedre helse og trivsel hos barna, sier han.

Hognerud forteller at en barnehage i Kinn kommune fikk bedre inneklima etter de tok i bruk sensoren:

− Driftstekniker Håkon Christensen i Kinn kommune bruker inneklimasensoren fra N3 aktivt i hverdagen for å sikre et best mulig inneklima i bygge sine.

Les mer om Sensoren og Kinn kommune.

Ønsker du å vite mer om hvordan N3 kan hjelpe din barnehage med å bedre inneklimaet?

Ta kontakt med Tor-Egil Lerjemark i N3, så hjelper han deg gjerne. 

PBL har fremforhandlet gode rabatter for sine medlemmer på løsningene til N3:

Les mer om Renholdssoner

Les mer om N3smart sensor