Alle barnehager bør ha en etablert gravidpolitikk, som er godt kjent blant alle ansatte. Da er det enklere både for daglig leder, den gravide og de øvrige kollegene å legge godt til rette for at den gravide skal fungere lengst mulig i jobb.

I denne filmen med avdelingsleder i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Hanne Bjerke, forteller hun hvordan bedriftshelsetjenesten kan hjelpe barnehagen med oppfølging av gravide.

Som leder i barnehagen er det hensiktsmessig å ha tett oppfølging av gravide ansatte fra tidlig i svangerskapet, for å forebygge sykefravær. En god gravidpolitikk vil lette dette arbeidet, samtidig som det vil sikre lik oppfølging og like rettigheter for gravide medarbeidere. Ved ha gode rutiner på plass knyttet til svangerskapet vil også den gravide oppleve seg både sett og ivaretatt og det vil kunne være større vilje blant de øvrige kollegene å strekke seg litt lenger for å bistå slik at den gravide blir best mulig ivaretatt.

En god gravidpolitikk bør inneholde:

  • En risikovurdering av arbeidsmiljøet til den gravide
  • Rutiner for oppfølging av den gravide med individuell oppfølgingsplan og tilrettelegging for å forebygge sykefravær.

Risikovurdering av arbeidsmiljøet

En risikovurdering av arbeidsmiljøet for den gravide bør blant annet inneholde en kartlegging av støy, tungt fysisk arbeid, stress, smitte og risikoen for å bli utsatt for slag og spark i magen.

Det er anbefalt at gravide skal unngå eksponering for smitte fra Parvovirus (den femte barnesykdom) og Varicella (vannkopper), samt røde hunder. Det kan derfor være hensiktsmessig at den gravide avklarer sin immunstatus mot disse infeksjonene på et tidlig tidspunkt i svangerskapet. Dersom en av disse sykdommene skulle bryte ut i barnehagen og den gravide ikke er immun, eller har ukjent immunstatus, er oppfordringen at den gravide ikke skal utsettes for smitte.

Det blir opp til deg som leder og den gravide medarbeideren, å finne ut hvordan hun best kan unngå å bli smittet. Ta kontakt med helsepersonell dersom dere er i tvil.

Tilrettelegging

Behovet for tilrettelegging kan endre seg i takt med svangerskapet. Det er derfor viktig å evaluere de tiltakene som har blitt satt i gang. Du som leder bør derfor sette av tid til oppfølgingsmøter, hvor du evaluerer igangsatte tiltak og kartlegger behovet for videre tilrettelegging.

PBL Mentor Bedriftshelsetjenesten kan bistå i arbeidet med oppfølging og tilrettelegging for gravide.

Ta kontakt med oss her!

Les også: Slik kan du redusere sykefraværet hos den gravide