Individuell oppfølging av gravide og tilrettelegging er nøkkelen til mindre fravær i svangerskapet. PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste gir deg tips til hvordan du kan tilrettelegge for å holde gravide i jobb lenger.

Forskning viser at sykefraværet hos gravide har økt mye de siste 30 årene. Ifølge forskning.no var gravide i 1993 sykmeldt 18 prosent av arbeidsdagene frem til 30 dager før fødselen. I 2005 var de sykmeldt 30 prosent av arbeidsdagene, og sykefraværet blant gravide er fortsatt høyt i dag.

Erfaringer fra PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste viser at gravide som får lagt til rette på arbeidsplassen, står lenger i jobb. Og det er ikke så mange grep som skal til for å gjøre arbeidsdagen litt enklere for den gravide.

– Å være gravid er i utgangspunktet ingen sykdom, men gravide kan være plaget av for eksempel kvalme, tretthet og bekkenløsning i deler av svangerskapet. Dette er forhold som man lett kan tilrettelegge for, ved for eksempel endret arbeidstid og ergonomiske tilpasninger, sier avdelingsleder i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Hanne Bjerke.

Individuell plan

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste anbefaler barnehagens leder å sette seg ned sammen med den gravide og lage en individuell plan tilpasset den gravide hvor målet er at den gravide skal kunne fungere lengst mulig i jobb.

– En slik plan vil fungere som en kontrakt mellom leder og den ansatte og i denne inngår blant annet kartlegging av arbeidsoppgaver, aktuelle tilretteleggingstiltak og evaluering av tiltak. Et godt tips er at den gravide legger en kopi av denne planen ved helsekortet, slik at lege og jordmor blir gjort kjent med oppfølgingen og kan komme med innspill, sier Hanne Bjerke.

Hvorfor er det så viktig med en individuell oppfølgingsplan?

­– Den dokumenterer utfordringene som den gravide har og skriftliggjør målsettingene for hvordan oppfølgingen skal være. Det er også noe mer forpliktende over en plan som begge skriver under på, påpeker Bjerke.

Les også: Ti tiltak som letter jobben for den gravide

Bistand fra bedriftshelsetjenesten

Så er det viktig at barnehagene har etablert en god gravidpolitikk slik at daglig leder vet hva som bør iverksettes når en ansatt blir gravid.

– Vi anbefaler alle barnehager å ha en gravidpolitikk på plass. Da har man rutinene klare og vet hva man skal gjøre når en ansatt blir gravid. Det gir trygghet for arbeidsgiver, men også for de ansatte som vet at barnehagen satser på tilrettelegging.

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste kan bistå barnehagene både med å se på ulike tilretteleggingstiltak for den gravide og i utarbeidelsen av en individuell plan. Bedriftshelsetjenesten kan også bistå barnehagen med å lage en god gravidpolitikk.

Les også: Vær forberedt og lag en god gravidpolitikk

PBL Mentor Bedriftshelsetjenesten kan bistå i arbeidet med oppfølging og tilrettelegging for gravide.

Ta kontakt med oss her!