For å få bedre trivsel, våkenhet og ikke minst ta vare på helsen, er det viktig at barnehagen har et godt inneklima.

Om inneklimaet du jobber og lever i er godt eller dårlig, spiller en viktig rolle, både med tanke på helse og trivsel og hvor våken du føler deg. Et dårlig inneklima kan bidra til sykdom og plager hos mange mennesker.

Personer med astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer er spesielt sårbare, men også friske personer kan få betydelige helseplager ved å oppholde seg over tid i bygg med dårlig inneklima.

Vanligst er plager som gjentagende luftveisinfeksjoner, hodepine, unormal tretthet, tørr hud, tørre og såre slimhinner i øyne nese og hals, nedsatt konsentrasjon og arbeidsevne.

Dokumentasjonskrav i barnehagen

Arbeidstilsynet stiller dokumentasjonskrav på en rekke inneklimafaktorer i barnehagen.

− De fleste barnehagene bestiller kun det som dekker dokumentasjonskravet som barnehagen har overfor miljørettet helsevern. Det er måling av lydforhold, belysning, luftkvalitet og radon på barnas areal, sier HMS-rådgiver i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Sølvi Mellingen.

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste anbefaler barnehagene dessuten å bestille målinger i bygget der personalet oppholder seg mye.

Hun forteller at lovverket blant annet stiller krav til kartlegging av belysning på kontor og møterom, tilstrekkelig luftutskifting og akseptable nivåer av bakgrunnsstøy og etterklang.

− Vi rådgir barnehagene om å sjekke byggtekniske forhold. Ofte er ikke disse tilstrekkelig tilrettelagt, det ser vi spesielt i eldre bygninger, men også dessverre ved kontrollmåling i nybygg, sier Mellingen.

Som en del av det forebyggende arbeidet bistår også PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste i byggeprosesser der det kreves søknad til Arbeidstilsynet.

− Vår erfaring er at dette er en verdifull gjennomgang med kunden, siden det er mye rimeligere å utføre endringer på planleggingsstadiet, enn det er å korrigere avvik eller ugunstige løsninger når bygget står ferdig, sier Mellingen.

Risikovurdering av lydforholdene

Når det gjelder fysisk arbeidsmiljø er det ikke alle forhold som kan løses ved å utføre endringer på bygget eller det tekniske anlegget.

− Ved for eksempel støyeksponering er det svært viktig at barnehagen har fokus på å praktisere pedagogiske og organisatoriske tiltak hver eneste dag, sier Mellingen.

Hun tipser barnehagene som bruker internkontrollsystemet PBL Mentor HMS, om å bruke en tilgjengelig rutine for lyd og støy for å kartlegge dette.

− Det er viktig at de ansatte også medvirker ved å skrive risikovurderinger av lydforholdene i barnehagen. PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste holder eget kurs om støy for barnehagepersonell. Under kurset får personalet kunnskap om temaet, og innføring i risikovurdering av sin arbeidssituasjon, sier Sølvi Mellingen.

Les mer om kurset her.

Statistikk viser at barnehageansatte sin målte hørsel, ikke skiller seg fra normalbefolkningens hørsel.

− Dette betyr ikke at barnehageansatte ikke i noen tilfeller utsettes for lydnivåer som kan skade hørselen.

Les også: god lyd i barnehagen

Barnehager som bruker PBL Mentor HMS kan også dokumentere risikovurderinger for inneklima direkte i systemet. I PBL Mentor HMS finner dere også rutiner om lyd, luftkvalitet, belysning og radon.

Ønsker du hjelp til å kartlegge inneklima i din barnehage? Ta kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.