Mange av barnehagene er flinke til å dele bilder fra barnehagedagen i PBL Mentor Kidplan, noe som er veldig bra for å dokumentere fra barnets barnehagedag til foreldrene. Disse bildene kan likevel ikke bli liggende i systemet til evig tid. Vi går derfor ut med en oppfordring til alle barnehager om å lage gode rutiner for å slette gamle bilder. Vi vil i tillegg gjøre en ryddejobb i Kidplan 23.mars.

Derfor bør bilder slettes etter ett år

Bildene som deles på PBL Mentor Kidplan skal bidra til å synliggjøre for foreldre den aktiviteten som   barna har vært med på gjennom dagen i barnehagen, og bidra til gode samtaler hjemme.

Personvernsforordningen er tydelig på at data som ikke lenger har et tydelig formål med å være tilgjengelig, bør slettes. Bilder som viser aktivitet i barnehagen for mer enn ett år tilbake i tid, vil ikke i like stor grad oppfylle kravet om å ha et formål. Datatilsynet har også konkludert med at barnehager ikke har noe formål ved å behandle/lagre personopplysninger om barn som har sluttet.

Barnehagen har derfor et ansvar for å slette bilder med barn og/eller ansatte som ikke lenger er i barnehagen.

Innfør gode rutiner

Vi oppfordrer derfor barnehagene til å innføre rutiner for sletting av album fra Kidplan årlig. For eksempel kan du i januar hvert år rydde i bildemappene. Da sikrer du en god rutine for å ivareta personvern i Kidplan.

23. mars sletter vi gamle bilder

Vi ser også at mengden bilder som er lastet opp over år begynner å bli stor. Dette kan ikke systemet takle i lengden. Vi gjør dermed en ryddejobb nå i vår der vi sletter alle bilder som er lastet opp før 20. mars 2021.

Bilder lastet opp før denne datoen, er kun synlig for ansatte i barnehagen. Det er derfor ikke nødvendig å informere foreldre om sletting av bilder.

Dersom du ønsker å beholde noen av disse bildene, kan du laste ned bildemappene du ønsker å bevare til din PC. Dette må du gjøre før 22. mars 2022.

Vil du gjøre vedlikeholdet selv?

Dersom du ikke ønsker at PBL Mentor Kidplan skal gå inn og slette bildemapper som er eldre enn 20. mars 2021, kan barnehageadministrator gjøre dette vedlikeholdet selv ved å klikke inn på «vedlikeholde» på området «system» i PBL Mentor Kidplan.

Her kan du velge å slette album som er eldre enn ett år eller slette album basert på dato.

Les også: La barna ta del i bruken og få mer ut av PBL Mentor Kidplan