For å forebygge muskel- og skjelettplager blant ansatte, er HMS-rådgiverne i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste ofte ute i barnehagene og gjennomfører ergonomikurs på personalmøter. Den siste tiden har derimot flere barnehager ønsket å invitere bedriftshelsetjenesten til å gjennomføre observasjoner og opplæring på dagtid før kurset.

− Da reiser vi ut til barnehagen i arbeidstiden og observerer hvordan de ansatte jobber på de ulike avdelingene og ser dem i reelle situasjoner. På den måten kan vi gi enda bedre råd og opplæring, sier HMS-rådgiver og fysioterapeut i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Anette Grainger.

Hun har erfart flere fordeler med å jobbe med barnehagen på denne måten.

− For det første så er personalet i mindre grupper, gjerne på tre til fem personer. Det betyr at vi får god kontakt med den enkelte medarbeider, og det er rom for at de kan snakke om akkurat det som rører seg der og da, sier Grainger.

Den andre fordelen med å observere barnehageansatte i ulike arbeidssituasjoner, er at de får skreddersydd opplæring.

Kan gi råd i situasjonen

− Det er en unik mulighet for personalet til selv å prøve ut forebyggende arbeidsstillinger de ikke har tid til ellers i hverdagen. Ved at vi fra bedriftshelsetjenesten for eksempel ser hvordan de løfter barna, kan vi gi råd i situasjonen. Det kan for eksempel være å vise hvordan den ansatte kan tenke avlastning for å unngå å få vondt i ryggen i en situasjon hvor barn skal legges i vognen, sier hun.

Hun forteller også at personalet føler seg sett og hørt og at de også får tilbakemelding på ting de gjør riktig.

− Ved å observere avdelingene i forkant av kurset, blir personalet sett og får tilbakemelding på det som fungerer når det for eksempel gjelder fordelt belastning og samarbeid. De får tilbakemelding på hvorfor de er gode veiledere for barna i påkledning, eller at de håndterer tidspress på en god måte, sier Grainger.

Les også: Kan man få vondt i ryggen av å jobbe i barnehage?

Konkrete eksempler

Grainger nevner eksempler på situasjoner PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har avklart ved å observere og gi opplæring.

− Det første eksempelet jeg kan fortelle om er den gangen en ansatt opplevde at hun var mye sliten på slutten av dagen. Det viste seg at vedkommende fulgte opp et barn med spesielle behov, som innebar mange løft gjennom dagen. Det kom frem i samtale med bedriftshelsetjenesten at den ansatte ikke hadde turt å si fra om dette. Hun tenkte at dette måtte hun regne med var en vanlig del av jobben. Hun var en ansvarlig ansatt, som tok på seg mye ekstra ansvar i tillegg til ordinære arbeidsoppgaver, sier Grainger og nevner ett nytt eksempel:

− En avdeling jeg jobbet med syntes det var vanskelig med møtedager, da det ofte ble en voksen mindre på avdelingen deler av dagen. Da snakket vi om hvordan de organiserer seg på møtedager, og det ble gode samtaler om hvordan de kunne fordele belastningen på flere.

En annen avdeling Grainger jobbet med, hadde flere ansatte som opplevde forverring av plager i ryggen ved å legge barn i vogn.

− Da snakket vi om organisering og måten de brukte kroppen i slike situasjoner. Dette ga samtidig avdelingen en bevisstgjøring omkring hva barnet kan gjøre selv. I denne situasjonen snakket vi om hva de ansatte kan påvirke, og vi prøvde ut ulike tiltak for å se om det kunne virke avlastende, sier Anette Grainger.

Tiltak i denne situasjonen kan være å:

  • Teste forskjellige vogner og seleløsninger
  • Unngå å stå unødvendig med bøyd rygg og armene strukket ut fra kroppen over vognen
  • Øve på å la barnet gå selv sammen med den ansatte fra avdeling ut til vognen

− Opplæring gir bevisstgjøring og motivasjon til å prøve ulike tiltak og forebygge muskel- og skjelettplager – til beste for den ansatte, barnehagen og barna, sier Grainger.

Ønsker du å bestille et ergonomikurs til din barnehage? Bestill det her!