PBL Mentor HMS er et av de få HMS-verktøy i Norge som er skreddersydd for barnehage og skole. Flere kommuner bruker i dag vårt verktøy – og nå kan din kommune prøve det helt gratis!

– PBL Mentor HMS har fått fotfeste i det norske kommunemarkedet. Det er svært gledelig at våre produkter oppleves som konkurransedyktige langt ut over PBLs medlemsmasse, forteller produkteier Marianne Amundsen Bergrud i PBL Medlemsservice.

PBL Mentor HMS er et digitalt verktøy der du kan registrere, dokumentere og ha oversikt over alt HMS-arbeidet i barnehage og skole. Verktøyet brukes aktivt i barnehager og skoler hver dag. Her kan du blant annet gjennomføre sjekklister og melde avvik direkte fra mobilen.

– Vårt produkt passer for de aller fleste barnehager og skoler, uansett om de er private eller kommunale. Ikke alle har fått dette med seg, men verktøyet er helt klart et gode vi mener alle barn og ansatte skal få nyte godt av, fortsetter Bergrud.

Gjør barnehagen og skolen tryggere

PBL Mentor HMS har utviklet helt egne best-praksis-maler for barnehage og skole. Ett sett for barnehage og ett for skole. Det ligger mange års arbeid bak produktet, og det videreutvikles kontinuerlig. Dette skal bidra til å gjøre barnehager og skoler enda tryggere både for barn, elever og ansatte.

Lik praksis og full oversikt

I eieradministrasjonenkan barnehagesjefen, utdanningssjefen eller tilsvarende i kommunen publisere ut like rutiner til alle enheter. Her kan også hver enkelt enhet følges opp, og ledelsen har oversikt over arbeidet i alle underliggende enheter. Dette sikrer lik praksis over hele linja.

Flere kommuner har nå tatt verktøyet i bruk, og og de rapporterer at PBL Mentor HMS letter arbeidet med HMS.

– Kundene gir meget gode tilbakemeldinger, og verktøyet er godt likt av både eiere og brukere. Det tar vi som et tydelig signal på at vi har utviklet noe virkelig bra, og som er en viktig støtte for kommuner, skoler og barnehager i det viktige HMS-arbeidet, sier Bergrud.

Vil du prøve PBL Mentor HMS gratis i din kommune?

Har du ikke PBL Mentor HMS i din barnehage, kommune eller skole, så kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis