Toril Solevåg i Puskhola barnehage var skeptisk til å kaste HMS-permene og gå over til PBL Mentor HMS. I dag er skepsisen snudd til stor entusiasme for det digitale HMS-verktøyet.

– Jeg må innrømme at jeg var veldig skeptisk til et digitalt HMS-system. Jeg følte det var en større risiko knyttet til en digitalisering. Hva om strømmen gikk eller nettet ble liggende nede.

I dag er skepsisen snudd til entusiasme.

– Systemet er veldig logisk bygd opp. Det er så enkelt at HMS-arbeidet rett og slett blir mer gøy å jobbe med. Nå anbefaler jeg tvert imot PBL Mentor HMS til alle som spør, sier daglig leder i Puskhola barnehage, Toril Solevåg.

Avviksmeldinger og risikovurdering

Hun begynte å ta i bruk PBL Mentor HMS rett etter at det ble lansert i januar 2016. For å få en grundig gjennomgang av systemet, valgte Puskhola å fase inn tema for tema inn i PBL Mentor HMS.

– Det første området vi begynte å jobbe med, var avviksmeldinger og risikovurderinger. Her er vi kommet i mål og rutinene er på plass. Alle avvik blir i dag meldt inn i PBL Mentor HMS og det fungerer helt supert. Jeg må innrømme at det er en god følelse at vi har kvittet oss med alle skriftlige notater i forbindelse med avvik og risikovurdering. Alt ligger digitalt og er enkelt å finne frem i, sier Solevåg.

Hun forteller at Puskhola har ønsket å bruke god tid på innfasingen for å sikre at de får med seg alt og de har forsøkt å tilpasse innfasingen til aktuelle perioder.

– Da vi for eksempel hadde brannvernuka i barnehagen i høst, benyttet vi anledningen til å implementere brannvernrutinene i PBL Mentor HMS samtidig, forklarer hun.

– Har det vært mye arbeid med å komme i gang med PBL Mentor HMS?

– I perioder har det vært en del jobb, men så har vi fått en skikkelig gjennomgang av systemet vårt som har vært veldig nyttig.

Flinkere på rapportering

En av de store forskjellene med PBL Mentor HMS er at systemet er bygd opp slik at alle ansatte kan jobbe med HMS i det daglige. Tidligere var det verneombudet og daglig leder som gjorde det meste av arbeidet.

Det ble ifølge Solevåg en helt ny rolle for de ansatte som de tok imot med åpne armer. Etter en innføring i systemet er resultatet i dag at alle ansatte bruker PBL Mentor HMS i det daglige arbeidet.

– Jeg ser at vi er blitt flinkere til å rapportere inn avvik enn det vi var i det gamle HMS-systemet.

Når en medarbeider sender inn en avviksmelding, kommer det et varsel til Toril Solevåg. Ettersom avsenderen vil kunne følge med hvordan avviket blir håndtert, mener Solevåg det legger et positivt press på henne om å rette opp i avviket og ikke skyve det frem i tid.

Én gang i måneden har Toril en gjennomgang i PBL Mentor HMS med verneombudet for å sjekke status og gå igjennom alle avvik.

– Vi har alltid vært ekstremt fokusert på sikkerhet i barnehagen og jeg ser hvor mye lettere det er å jobbe systematisk og involvere alle medarbeidere i HMS-arbeidet med PBL Mentor HMS.

Et system Toril Solevåg var skeptisk til, men som hun nå snakker varmt om til andre barnehager.

Vil du prøve PBL Mentor HMS?

Har du ikke PBL Mentor HMS i din barnehage, så kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis