Mentor HMS har rutiner og beredskapskort som kan hjelpe barnehagen med å ta vare på barn som er utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt.

− Vi tar turen til BVO-dagene for å være tilgjengelig dersom barnehagene har spørsmål om hvordan de kan bruke Mentor som verktøy for å forebygge og avdekke at barn blir utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt, sier salgssjef i PBL Mentor, Johnny Raanes.

Mentor HMS er et digitalt verktøy der du kan registrere, dokumentere og ha oversikt over alt internkontrollarbeid i barnehagen.

Raanes ramser opp rutinene du kan finne i Mentor HMS:

  • Barn med behov for spesiell tilrettelegging
  • Forebygge og avdekke seksuelle overgrep
  • Ivaretakelse av barn i kriser og i sorg
  • Mistanke om omsorgssvikt
  • Mistanke om vold eller overgrep i hjemmet
  • Opplysningsplikt til og samarbeid med barnevern
  • Politiattest
  • Mistanke om overgrep (beredskapskort)

I verktøyet vil du også finne eksempler på risikovurderinger som omhandler overgrep og vold mot barn i barnehagen.

− Har du spørsmål om hvordan din barnehage kan bruke Mentor HMS i den viktige jobben dere gjør i barnehagen for våre barn? Da kan du finne oss i utstillingsområdet på BVO-dagene eller ta kontakt, avslutter Raanes.

Ikke meldt deg på BVO-dagene? Få faglig påfyll om sårbare barn i barnehagen 27.-28.november. Du kan velge om du vil delta fysisk i Oslo eller digitalt.

Les mer her!