Usikker på hva barnehagen må gjøre for å oppfylle den nye personvernsforordningen (GDPR)? Vi har laget en enkel sjekkliste du kan bruke!

Nye plikter for barnehagene

Stadig flere personopplysninger om hver og en av oss lagres digitalt. Dette gir mange muligheter, men samtidig medfører det utfordringer og trusler for sikkerheten til enkeltindividets personopplysninger.

I juli 2018 innføres EUs forordning for personvern. Det nye regelverket gir barnehagene nye plikter og enkeltpersoner får flere rettigheter som følge av det nye regelverket.

Sjekklisten finner du i PBL Mentor HMS eller du kan laste den ned her.

Strengt regelverk

Når barnehagen behandler personopplysninger, enten dette er personopplysninger om ansatte, foreldre eller barn, har kravene til behandlingen av denne informasjonen nå blitt strengere.

Alle barnehager skal gi god informasjon om hvordan personopplysninger behandles og hva som er formålet med behandlingen. Barnehagen plikter å informere de som er registrert med personopplysninger. De nye personvernreglene stiller krav til at denne informasjonen skal være lett tilgjengelig og på et språk som er kortfattet og lett forståelig.

Vil du prøve PBL Mentor HMS?

Har du ikke PBL Mentor HMS i din barnehage, så kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis