Samarbeid gir bedre verktøy – historien om MentROS

– Samarbeid er ofte lurt når man ønsker å skape gode produkter. Den som tror han vet alt best selv, kan ha tapt allerede før prosessen starter, sier produktsjef i PBL Mentor AS, Marianne Amundsen Bergrud.

Da PBL Mentor skulle i gang med utviklingen av et nytt verktøy, MentROS, for risikovurdering i barnehage og skole, var det mange samarbeid som var viktige. Først og fremst handlet det om å lytte til sektoren og få gode innspill underveis i prosessen av dedikerte «testere».

LES OGSÅ: − DENNE RISIKOVURDERINGEN ER ÅPENBART LAGET AV NOEN SOM FORSTÅR BARNEHAGER

– For å få laget de beste verktøyene som virkelig fungerer i praksis, er det helt nødvendig å involvere dem som faktisk opplever hverdagen ute i sektoren. Men dette har ikke vært det eneste viktige samarbeidet i prosessen med å utvikle MenROS – risikovurdering, fortsetter Bergrud.

Tett samarbeid med KLP

Gjennom hele prosessen har det vært et tett samarbeid med KLP og fagsjef Geir Grønsholt.

– KLP kom tidlig inn i prosessen, og de har samarbeidet tett med våre fagfolk i utviklingen av MentROS.  Da jeg hørte det var Grønsholt vi skulle samarbeide med fra KLP, ble jeg veldig glad. Vi kjenner godt til hans arbeid med praktisk HMS-arbeid, så det var rett og slett «gull» for oss, sier Bergrud.

MentROS er et teknisk verktøy, men det har også vært brukt mye tid på de faglige vurderingene om hvordan en slik funksjon burde se ut. Geir Grønsholt i KLP har hatt jevnlige møter med Petrine Skog, produkteier i PBL Mentor HMS, for å avsjekket funksjonalitet og faglig oppbygging av MentROS.

–  Det er alltid morsomt å samarbeide med personer som er engasjerte, faglig dyktige og løsningsorienterte. Det gir resultater. MenROS er blitt et verktøy som er tett relatert til problemstillinger i barnehagenes hverdag. I tillegg er det brukervennlig og gir meget gode oversikter og nødvendig dokumentasjon, sier Grønsholt.

Grønsholt har mange års erfaring med HMS-arbeid i barnehager og skoler. Han har mye erfaring på akkurat dette området og kanskje spesielt når det kommer til praktisk HMS-arbeid.

– Vi har snakket om viktigheten av god internkontroll i mange år. En grunnleggende utfordring har vært å få virksomhetene til å skjønne at dette er noe de skal gjøre for selv å få en bedre og sikrere hverdag. En annen utfordring har vært å få til risikovurderinger på en forståelig måte. MentROS bidrar til å forenkle prosessen for mange, fortsetter Grønsholt.

Inviterer til webinar

Det gode samarbeid med KLP vil fortsette, og det neste som står på plakaten er felles webinar for sektoren.

– Nå som verktøyet er på plass, ønsker vi å spre informasjon om MentROS, da vi tror – og hører fra dem som har brukt verktøyet – at det er til stor nytte. Manglende kompetanse om hvordan man kan jobbe med internkontrollen, og gode verktøy for gjennomføring, er fortsatt en utfordring for mange. Det er mer tidkrevende å rette opp feil og mangler enn å forebygge dem. Samtidig vil alvorlige hendelser fort få store konsekvenser for virksomheten dersom den ikke kan dokumentere et fungerende internkontrollsystem, avslutter Grønsholt.

Bredt samarbeid

I tillegg til tett dialog med sektoren og samarbeidet med KLP, har flere andre instanser vært involvert i større eller mindre grad i utviklingen av MentROS.

– Vi har hatt møter med bedriftshelsetjenesten i PBL Mentor, politiet, tilsynsmyndigheter, Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager og advokater i PBL. Det er åpenbart for oss å samarbeide med dem det måtte være. Vårt mål er å skape de beste produktene på en slik måte at det kommer barnehager og skoler mest mulig til gode. Da må vi samarbeide med de beste folkene der ute, avslutter Bergrud.

Les mer om PBL Mentor HMS