God ergonomi i barnehagen innebærer at arbeidsoppgavene er fysisk og organisatorisk tilrettelagt og at belastning er godt fordelt.

− Muskel- og skjelettplager kan utvikle seg når en enkelt belastning, eller summen av belastninger vi utsettes for, blir større enn vi tåler, sier HMS rådgiver i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Anette Grainger.

Hun påpeker at riktig belastning er sunt for kroppen og at bevegelse er nødvendig.

− Vi ser at barnehagene har fått med seg at årsaken til muskel- og skjelettplager er mer sammensatt enn hva vi tidligere har antatt. Både fysiske, psykososiale, organisatoriske og individuelle faktorer spiller inn i utviklingen av disse plagene, sier hun.

Grainger forteller at hverdagen i barnehagen i stor grad byr på varierte og sunne bevegelser.

− Det i seg selv er forebyggende mot å utvikle spenninger og smerter i kroppen. I barnehagen er det store muligheter for at ansatte kan utfordre egen fysisk aktivitet, og du har i stor grad muligheter til å kunne variere måten du bruker kroppen på, uten å måtte ha en ensformig arbeidsstilling, sier hun.

For å sikre at barnehagene jobber med de rette tiltakene, er det effektivt at ansatte på avdelingene snakker sammen og kartlegger hva som fungerer og opp mot forventinger om hva som kan bli bedre.

Grainger beskriver typiske utfordringer PBL Mentor bedriftshelsetjeneste får tilbakemeldinger om:

− På småbarnsavdeling kan man oppleve fysisk belastning i større grad enn de som jobber med større barn. Vi i bedriftshelsetjenesten får ofte tilbakemeldinger at utfordringer på storbarnsavdeling i større grad omfatter emosjonelle belastninger, støy eller tidspress. Klarer man å fange dette opp tidlig, er det større mulighet for at man kan gjøre noe med det før det utvikler seg til å bli en uheldig belastning, sier hun.

Bedre organisering av arbeidsdagen

Mange barnehager prioriterer regelmessig opplæring i bruk av hjelpemidler. Dette kan for eksempel være bruk av påkledningsbenk, at barna bruker trappetrinn opp til stellebenk og vogn, eller ved å ha tilgjengelige stoler tilpasset personalet.

− Dette er en viktig tilnærming, men forekomst av muskel- skjelettplager påvirkes av flere arbeidsmiljøfaktorer enn man kanskje har tenkt over, understreker Grainger.

Endringer i personalgruppen, enten det gjelder rullering på ulike avdelinger, bytte av barnegrupper, eller endringer i bemanningen, har en direkte innvirkning på hvordan de ansatte forholder seg til den allerede etablerte organiseringen.

Hun forteller at dette påvirker:

  • Variasjonen mellom å stå og sitte
  • Hvordan belastningen fordeles mellom de ansatte
  • Innsatsen for å legge til rette for at barna får mestre mest mulig selv

Organiseringen av arbeidsdagen og oppgavefordelingen har stor betydning for trivsel og psykologisk trygghet blant ansatte, noe som igjen kan påvirke fysiske symptomer.

− En god fordeling av oppgaver, og at man har mulighet for å få utløp for frustrasjon, kan bidra til at du slapper mer av og tåler belastning i større grad, sier hun.

Grainger argumenterer for viktigheten av å alltid fokusere på løsninger og tilpasninger som kan gjøres innenfor de rammene som eksisterer, til tross for utfordringer som tidspress eller prioritering av oppgaver.

Til slutt fremhever Grainger at en tendens de siste årene viser at barnehager i økende grad kombinerer kartlegging og opplæring i ergonomi med andre arbeidsmiljøområder for å forebygge sykefravær.

− Ved å slå sammen spørsmål i en kartlegging der psykososiale og ergonomiske forhold vektlegges, kan man i større grad se om det kan være sammenhenger med sykefraværsforebygging. Vi ser også at barnehager i større grad etterspør kurs der vi skreddersyr ergonomi med sykefravær eller psykososialt arbeidsmiljø, avslutter hun.

Ønsker din barnehage hjelp med ergonomi? Ta kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.