Det legemeldte sykefraværet i barnehagene var rekordhøyt i årets tre første måneder. Avstanden i sykefraværet mellom offentlige og private barnehager har aldri vært større. Det viser ferske tall fra SSB.

I offentlige barnehager var det i snitt et legemeldt sykefravær på 11,5 prosent, mens det i private barnehager var i snitt 9,9 prosent for årets tre første måneder.

Effekt av pandemien

Siden PBL startet å registrere sykefraværstallene fra SSB for private og offentlige barnehager i 2011, har snittscoren aldri vært målt til over 11 prosent. Vi må tilbake til samme periode i 2020 for å finne forrige rekordmåling, hvor de kommunale barnehagene på landsbasis hadde et legemeldt sykefravær på 10,7 prosent mot de private som den gang lå på 9,4 prosent.

Årsaken til det økte sykefraværet må trolig i all hovedsak sees i sammenheng med den pågående koronapandemien.

Samtidig som sykefraværet er rekordhøyt i kommunale barnehager, har forskjellen mellom private og kommunale barnehager aldri vært høyere med 1,6 prosent forskjell for årets tre første måneder, viser tallene fra SSB.

Trondheim skiller seg ut

I samtlige fylker, bortsett fra Vestfold og Telemark, er sykefraværet i snitt høyere i kommunale barnehager enn i private. Og det er noen fylker og kommuner som skiller seg ut med forholdsvis stor forskjell i sykefraværet.

  • Lavest sykefravær finner vi i de private barnehagene i Innlandet som i snitt hadde 8,5 prosent legemeldt fravær i perioden januar til mars i år.
  • Det høyeste sykefraværet finner vi i de kommunale barnehagene i Trøndelag med 12,3 prosent, mens de private sto for 9,7 prosent sykefravær.
  • I Trondheim er forskjellen enda større med henholdsvis 13,7 og 9 prosent i kommunale og private barnehager.
  • I Oslo har det i alle år vært en signifikant forskjell i sykefraværet i private og kommunale barnehager. Forskjellen har aldri vært høyere siden PBL startet registreringen i 2011 enn den var første kvartal 2021 med 2,8 prosent.
  • Hvert kvartal siden sommeren 2012 har private barnehager hatt lavere legemeldt sykefravær enn offentlige barnehager, viser tallene fra SSB.

Les mer om sykefraværet i private og kommunale barnehager på barnehagemonitor.no

Sliter din barnehage med høyt sykefravær?

Våre HMS-rådgivere i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har mange års erfaring med å bistå barnehager i å forebygge høyt sykefravær? Ta kontakt med oss, så kan vi sammen finne et godt opplegg for din barnehage.

Les mer om PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.