Jobber du systematisk med HMS for å skape trivsel, trygge barnehager og et godt arbeidsmiljø? Meld deg på digitalt nettkurs fra PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste og lær mer om verdien av å jobbe forebyggede med HMS.

Hvorfor bry seg om forebygging?

Den største utgiftsposten for barnehagene, både økonomisk og menneskelig, er høyt sykefravær. Beregninger gjort av Sintef viser at en dag sykefravær i snitt koster 2.600 kroner (Sintef 2011). Det store spørsmålet er likevel kostnadene vi ikke ser, når kollegaer opplever økt slitasje ved fravær, når ungene ikke møter samme personer fra dag til dag i barnehagen, og når det går ut over det pedagogiske tilbudet.

Noe av det som står høyt på prioriteringslisten er en trygg og sikker barnehage, en barnehage med stabile og faglig dyktige ansatte, et godt pedagogiske opplegg og en bygningsmasse med utearealer som innbyr til fine og spennende barnehagedager.

Ifølge SSB har vi de laveste barnetallene siden 1980-tallet. Mange barnehager opplever derfor færre søkere. Noe som igjen betyr at foreldrene både kan og vil orientere seg i markedet for å få sitt barn inn i den barnehagen som tilbyr det best sammensatte tilbudet for sine barn.

Målet for dette kurset er derfor å få frem det verdifulle resultatet som ligger i å jobbe systematisk og godt med helse-, miljø- og sikkerhet i barnehagen. Dette gjør vi ved å belyse konkrete eksempler og sette disse opp i regnestykker som enkelt viser sammenhengene og resultatene av HMS-innsatsen.

Les mer og bli med på nettkurs.

Ledelsen er nøkkel til godt HMS-arbeid

For å lykkes med godt HMS-arbeid som også gir økonomiske gevinster må ledelsen i barnehagen engasjere seg. Kunnskap, interesse og motivasjon fra ledelsen er en forutsetning for at de ansatte i barnehagen skal forstå og ha mulighet til å også engasjere seg.

Dersom ledelsen ser verdien av arbeidet, anerkjenner det ved å jobbe målrettet med tematikken, tildeler ressurser, og bruker ansattes innsats og informasjon til forbedring, vil det gi resultater.

Det å sette av tid til opplæring og utføring av internkontroll, kan bidra til økt forståelse og at holdninger endres.

Kan dette være noe for deg?

Hvis du mener HMS i barnehagen er viktig for både små og store, og i tillegg ønsker å sikre en forutsigbar drift, da er dette nettkurset for deg.

Hovedtema for nettkurset er:

  • Gjennomgang av begrepet HMS-økonomi
  • Sykefraværet sett som kilde til økte belastninger i barnehagen, økte utgifter og produktivitetslekkasjer.
  • Hvordan stor utskiftning av personalgruppen påvirker økonomi og arbeidsmiljø.
  • Psykososialt arbeidsmiljø med konflikter som kilde til økonomiske og menneskelige belastninger.
  • Hva ligger som krav til rammer for arbeidsmiljøet i Arbeidsmiljøloven, med gjennomgang av arbeidsgivers, og arbeidstakers lovpålagte plikter.

Vi ønsker å kunne bidra til ideer og inspirasjon til videre prosesser i din barnehage som:

  • God internkontroll som kilde for en bedring av kvaliteten på arbeidet med barna.
  • Både tid og penger som kan frigis til å styrke det psykososiale arbeidsmiljøet for de ansatte.
  • Hvordan barnehagens omdømme påvirkes positivt ved stabil bemanning.
  • Hvordan systematisk innsats i HMS-arbeidet frigir midler til omfordeling som gir større kvalitet i barnehagens tilbud.
  • Internkontroll som arbeidsmetode inn mot bærekraftig barnehagedrift.

Kjøp tilgang til nettkurset

Er du kunde av PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste?

Ønsker du et tilbud eller mer informasjon om PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste? Vi er Norges eneste bedriftshelsetjeneste spesialisert på barnehagesektoren, og står klar for å hjelpe deg med små og store steg på veien mot en friskere barnehage.

Les mer om PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.