Hva er psykososialt arbeidsmiljø i barnehagen?

Hvilket forhold har du som barnehageleder til det psykososiale arbeidsmiljøet i barnehagen? Psykososialt arbeidsmiljø er et omfattende tema, og det mange faktorer som spiller inn på hvordan arbeidsmiljøet blir. Det kan være relasjoner, kroppsspråk, hvordan vi snakker sammen, trygghet, frustrasjoner, trivsel og mye mer.

Så hva skal man tenke på, og hvordan bidra til å skape et godt arbeidsmiljø?

I denne filmen møter du rådgiverne Lene Sjøvik Offstad og Anne-Lise Hole Blakstad fra PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste. De snakker om hva som menes med psykososialt arbeidsmiljø, og hvordan barnehagene kan jobbe for å få et best mulig arbeidsmiljø.

 

Hvordan er arbeidsmiljøet i barnehagen din? Bestill en elektronisk arbeidsmiljøundersøkelse!

En elektronisk arbeidsmiljøundersøkelse kan gi deg viktige svar og hjelpe deg med å bevare og bygge godt arbeidsmiljø.

Hva får du i en arbeidsmiljøundersøkelse fra PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste?

  • De ansatte svarer anonymt på undersøkelsen på nett
  • Undersøkelsen kartlegger arbeidsmiljø, trivsel og ledelse
  • Vi sammenligner dine resultat med resultat fra andre barnehager
  • Du som leder får en oversiktlig rapport med veiledning
  • Resultatene fremstilles i en powerpoint-fil

Elektronisk arbeidsmiljøundersøkelse

Bestill ved å fylle ut skjema lengre ned på denne siden. Har du spørsmål til arbeidsmiljøundersøkelse – ta kontakt med oss!

  • Psykososialt arbeidsmiljø til kun kroner 400 per ansatt, inkludert rapport som sendes ut i etterkant.
  • Psykososialt og fysisk arbeidsmiljø til kun kroner 480 per ansatt, inkludert rapport som sendes ut i etterkant.

Vi anbefaler alle barnehager å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse som en del av det systematiske HMS-arbeidet. Også for å få bekreftet at det de gjør er riktig.

Det sier Hanne Kvaløsæter, spesialrådgiver ledelse og arbeidsmiljø i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste. Hanne har en mastergrad i personalledelse/HRM og i denne studien har hun blant annet analysert 48 barnehager over hele landet og undersøkt hvilke faktorer som skiller gode og mindre gode arbeidsmiljø.

Bestill elektronisk arbeidsmiljøundersøkelse

Fyll inn skjema og vi tar kontakt med deg!