PBL Mentor Kidplan utvikler seg hele tiden og nå er det mulig å sende meldinger, e-post og sms til en spesifikk gruppe i kidplan. 

Flere av barnehagene som bruker kidplan har henvendt seg til oss med ønske om å kunne sende meldinger til en eller flere valgt grupper, for eksempel til foreldrene i turgruppene i barnehagen. Du kan nå opprette og sende meldinger til grupper som går på tvers av eller er en del av avdelingen. Dette håper vi gjør hverdagen en smule lettere når meldinger skal sendes raskt og enkelt.

Hvordan bruker du den nye funksjonen? 

For å skrive en melding trykk på «ny» melding og deretter trykk på «velg avsender». For å velge hvem som skal motta meldingen trykk på «velg fra liste» et vindu vil komme opp med de ulike avdelingene og gruppene.  

 

For å sende epost eller sms trykk på «velg avsender for epost» deretter velger du fra menyen på høyreside hvem som skal motta epost eller sms. Det er en kostnad knyttet til utsending av sms   50 øre per melding per mottaker 

Opprettelse av gruppe

For å kunne sende melding til en gruppe må du ha opprettet en gruppe, det gjøres vi flisen «Grupper» på område «registre og oversikter»

Her kan du opprett grupper på tvers av avdelingene i barnehagen. Gruppen kan bestå av barn og/eller ansatte. Dette gjør det mye enklere å ha oversikt.

«Grupper» er et filter i Barneloggen hvor du kan sortere på enkeltgrupper for å vise kun de barna som tilhører den enkelte gruppen.

Dere kan for eksempel opprette en gruppe for alle 5-åringene som skal begynne på skolen, eller turgrupper der barna går i forskjellige avdelinger i barnehagen.