Sommeren nærmer seg, og mange barnehager begynner å planlegge bemanningen for sommermånedene. Er det vanskelig å få oversikt over barnas ferieplaner? Oppfordre foreldrene til å melde inn ferien i Kidplan, så blir det enklere for deg.

I PBL Mentor Kidplan kan foreldre melde inn når barnet tar ut ferie. Det er enkelt for foreldre og mye mer oversiktlig for deg.

Når foreldrene melder inn fravær for barnet, blir statusen oppdatert i barneloggen, oppmøteplanen og fraværsoversikten. Dette gir barnehagen en god oversikt når de skal planlegge sommermånedene. Barnehagen kan selv sette en frist for når ferie må meldes inn. Da setter man først perioden det er snakk om ferieregistrering for, og deretter fristen for når ferien meldes inn. Fristen for å melde ferie må være minimum 14 dager før ferieperioden starter. For eksempel kan fristen senest være 1. juni hvis ferieperioden starter 15. juni. Se video lengre ned på siden.

Hvordan melde ferie i Kidplan?

Denne videoen viser hvordan foreldre melder ferie via foreldreappen Kidplan. Del gjerne den med foreldre hvis det er første gang dere bruker Kidplan til å registrere ferie.

 

 

Hvordan sette en frist for å melde ferie i PBL Mentor Kidplan?

Se video med forklaring på hvordan du legger inn frist for innmelding av ferie.

Har du ikke PBL Mentor Kidplan?

Ønsker du teste om PBL Mentor Kidplan er noe for din barnehage?  Da kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis