I PBL Mentor tar vi personvern på alvor. Vi jobber hele tiden for å sikre dine data, slik at du kan kjenne deg trygg på at alt innhold dere deler/legger inn i PBL Mentor HMS og PBL Mentor Kidplan oppbevares trygt og forsvarlig.

Innføringen av den nye personvernforordningen (GDPR) har medført skjerpede krav til håndtering og oppbevaring av personopplysninger. Vi har derfor oppdatert rutiner i PBL Mentor HMS, og gjort tekniske justeringer i våre løsninger. De største endringene du som bruker av våre løsninger vil merke er nok innføring av tofaktor-autentisering.

 

Hva er tofaktor-autentisering?

To faktor-autentisering er et ekstra sikkerhetsnivå som gjør løsningen sikrere, dersom uhellet med at ditt brukernavn og passord skulle komme på avveie. Det kan sammenlignes med en dør som har to låser, én nøkkellås og én kodelås, hvor du må ha både nøkkelen og kunne koden for å åpne døren. Selv om nøkkelen skulle komme på avveie vil ikke uvedkommende klare å åpne døren uten også å kunne koden.

I løsninger som inneholder personopplysninger om mange personer, er det påkrevd med et slikt ekstra sikkerhetsnivå ved innlogging. Vi innfører derfor dette i PBL Mentor Kidplan på nyåret.

 

Begynn allerede nå å forberede dere på tofaktor-innlogging i PBL Mentor Kidplan

Siden innføring av tofaktor-autentisering vil kreve en ekstra verifisering i form av en tilsendt sikkerhetskode, betyr dette at du ved innlogging må ha tilgang til din e-post eller mobiltelefon (SMS), slik at du kan motta den tilsendte sikkerhetskoden. Vi vet at denne ekstra godkjenningen øker kompleksiteten ved bruk av løsningen i en allerede hektisk hverdag, og vi jobber derfor for at innføringen av tofaktor-autentisering skal bli så brukervennlig som mulig for dere som brukere av løsningen.

 

Det kan være lurt å starte jobben med å forberede personalet på at det blir endringer i innloggingen til PBL Mentor Kidplan allerede nå.  

 

Tofaktor på plass i PBL Frisk.

I PBL Mentor Frisk er tofaktor-innlogging allerede etablert. Du som leder har kanskje allerede merket at du blir bedt om å taste inn en SMS-kode i tillegg til brukernavn og passord når du logger deg inn.

 

Les mer om hvordan vi jobber med personvern og informasjonssikkerhet.

 

Har du spørsmål om tofaktor-innlogging eller andre personvernspørsmål i forbindelse med PBL Mentor? Ta kontakt med oss!