Behandling av personopplysninger i pblmentor.no

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss i forbindelse med opprettelse av demotilganger, påmelding til nyhetsbrev eller ringer oss, vil i PBL Mentor behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er direktør i PBL Mentor AS, Stephan Skjelvan.

Kontaktinformasjonen til PBL Mentor AS er:
Adresse: Prinsens gate 91
E-post: pbl@pbl.no
Telefon: 75553900
Organisasjonsnummer: 884 071 232

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte vårt personvernombud, advokat Tor Eitran på e-post: personvernombud@pbl.no .

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Vi bruker e-post adressen til våre kunder for å kunne sende ut nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet. Denne behandlingen skjer på grunnlag av berettiget interesse. For ikke-kunder innhenter vi e-post adresser basert på samtykke.
  2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
  3. PBL benytter Google Analytics, Facebook Pixel og logger for å optimalisere nettstedene våre og for å avdekke feilkilder. Opplysningene brukes i en aggregert form. Når du besøker nettstedene våre lagres din IP-adresse i logger for bruk til innbruddsdeteksjon og feilsøkning. Logger fjernes når de ikke lengre er relevante for de angitt formålene.
  4. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettsidene våre lagrer på datamaskinen din. Disse informasjonskapslene brukes til å fortelle oss om din bruk av våre nettsider. Det registreres hvor ofte du besøker våre nettsider, hva du leser og teknisk informasjon om din nettleser og operativsystem. Utlevering av personopplysninger til andre Les mer om cookies på www.nettvett.no.

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre tredjeparter.
PBL Mentor AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

• Microsoft Dynamics CRM. Her lagres kontaktinformasjon som adresse, telefonnummer, e-post og kontaktinformasjon til kontaktpersoner.
• SendinBlue. Her lagres e-postadresser til alle våre kunder og til de som har samtykket til å motta våre nyhetsbrev.
• Facebook pixel. Her lagrer vi IP-adressene som vi innhenter fra dere som besøker nettsidene våre.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

2. Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

3. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss en e-post på mentor@pbl.no. vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende oss en e-post på mentor@pbl.no.

4. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

5. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

[1] Når behandlingen har grunnlag i en interesseavveining skal den behandlingsansvarlige beskrive den eller de berettigede interessene som virksomheten har i behandlingen.