PBL Mentor webinar

Vi gjennomfører jevnlige webinarer når vi lanserer nye, viktige funksjoner i løsningene våre. Noen ganger holder vi også fag-webinar om dagsaktuelle temaer.

På denne siden vil vi legge ut informasjon om planlagte webinarer, i tillegg til at vi sender informasjon på e-post til alle våre kunder.

Kommende webinarer:

PBL Mentor HMS – hver tirsdag i fire uker fra 22. september

  • Kom i gang med PBL Mentor HMS – del 1
   • Agenda: innstillinger, malbibliotek, rutiner og beredskapskort
   • 22. september kl. 13.00-13.30
   • Se opptak av webinaret på vår supportside
  • Kom i gang med PBL Mentor HMS – del 2
   • Agenda: avviksregistrering, sjekklister, arkiv
   • 29. september kl. 13.00-13.20
   • Se opptak av webinaret på vår supportside
  • Kom i gang med PBL Mentor HMS – del 3
   • Agenda: risikovurdering, tiltaksplan, tilsyn
   • 6. oktober kl. 13.00-13.20
   • Se opptak av webinaret på vår supportside
  • Kom i gang med PBL Mentor HMS – del 4
   • Agenda: dashbord, rapporter, årshjul og kalender, referanser og merkelapper
   • 13. oktober kl. 13.00-13.30
   • Se opptak av webinaret på vår supportside

 

PBL Mentor Kidplan – hver torsdag i fire uker fra 24. september

  • PBL Mentor Kidplan – kommunikasjon
   • I dette webinaret vil vi ta for oss kommunikasjonsdelen i PBL Mentor Kidplan, samt se på fordeler med å bruke Kidplan i forbindelse med foreldresamarbeidet.
   • 24. september kl. 14.00-14.20
   • Se opptak av webinaret på vår supportside
  • PBL Mentor Kidplan – registre og oversikt
   • I dette webinaret gjennomgår vi området registre og oversikt, samt system (innstillinger og vedlikehold).
   • 1. oktober kl. 14.00-14.20
   • Se opptak av webinaret på vår supportside
  • PBL Mentor Kidplan – hjemmeside
   • I dette webinaret vil vi se nærmere på hvordan barnehagen kan sette opp hjemmesiden og hvorfor det er viktig å ha en levende hjemmeside.
   • 29. oktober kl. 14.00-14.20
   • Meld deg på
  • PBL Mentor Kidplan – utvikling
   • I dette webinaret gir vi deg en status på hva som utvikles i PBL Mentor Kidplan og litt om planene videre.
   • 5. november kl. 14.00-14.15
   • Meld deg på

Tidligere webinarer: