PBL Mentor webinar

Vi gjennomfører jevnlige webinarer når vi lanserer nye, viktige funksjoner i løsningene våre. Noen ganger holder vi også fag-webinar om dagsaktuelle temaer.

På denne siden vil vi legge ut informasjon om planlagte webinarer, i tillegg til at vi sender informasjon på e-post til alle våre kunder.