PBL Mentor webinar

Vi gjennomfører jevnlige webinarer når vi lanserer nye, viktige funksjoner i løsningene våre. Noen ganger holder vi også fag-webinar om dagsaktuelle temaer.

Webinar er en kostnadseffektiv måte å nå ut med informasjon og opplæring på. Alle kan delta- når som helst, hvor som helst.

På denne siden vil vi legge ut informasjon om planlagte webinarer, i tillegg til at vi sender informasjon på e-post til alle våre kunder.

Følg med!

Pris: Gratis

Kommende webinarer: Det er for tiden ingen oppsatte webinar, men følg med! 

Tidligere webinarer: