PBL Mentor webinar

Vi gjennomfører jevnlige webinarer når vi lanserer nye, viktige funksjoner i løsningene våre. Noen ganger holder vi også fag-webinar om dagsaktuelle temaer.

På denne siden vil vi legge ut informasjon om planlagte webinarer og opptak av webinarer.

I tillegg sender vi informasjon på e-post til alle våre kunder om våre webinarer.

Hvordan forebygge konflikter i barnehagen?

I dette webinaret forteller Lise Grøttland Brox om hvordan du som leder kan jobbe for å forebygge konflikter i barnehagen. Et tema som ikke er helt ukjent for mange barnehageledere, spesielt kanskje de siste to årene med utfordrende drift under pandemien.

I dette webinaret kommer vi nærmere inn på noen perspektiver som vi vet fører til at muligheten for konflikt øker. Vi får presentert noen rammer for begrepet konflikt, og bakgrunnen i lovverket for at vi i det norske arbeidslivet er pålagt å arbeide forebyggende med temaet. Det kommer også frem hvordan barnehagen systematisk kan tilnærme seg temaet, med flere konkrete råd om hvordan en kan arbeide med ulike innfallsvinkler for å sikre et godt arbeidsmiljø.

Se opptak av webinaret.

Lansering MentROS – risikovurdering lekende lett!

Dette webinaret gir en introduksjon til den helt nye metoden for risikovurdering i PBL Mentor HMS, som ble lansert 9. februar.

Se opptak av webinaret.

Den store planleggingsdagen 3.januar 2022

PBL Mentor HMS

  • Beredskapsplan knyttet til koronasituasjon
  • Sjekklister og bruk av disse i det daglige
  • Avviksregistrering og avvikshåndtering

Se opptak av webinaret.

PBL Mentor Kidplan

  • Gjennomgang av de ulike funksjonalitetene i den nye kalenderen
  • Innføring i hvordan bruke kalenderen til å planlegge barnehagehverdagen fremover
  • Hvordan vedlikeholde i PBL Mentor Kidplan , for eksempel slette gamle album m.m.

Se opptak av webinaret.