PBL Mentor webinar

Vi gjennomfører jevnlige webinarer når vi lanserer nye, viktige funksjoner i løsningene våre. Noen ganger holder vi også fag-webinar om dagsaktuelle temaer.

På denne siden vil vi legge ut informasjon om planlagte webinarer, i tillegg til at vi sender informasjon på e-post til alle våre kunder.

Kommende webinarer:

PBL Mentor HMS – hver tirsdag i fire uker fra 26. januar

Opptak av webinarer gjøres tilgjengelig på våre supportsider.

Tirsdag 26. januar: Kom i gang med PBL Mentor HMS – del 1

Agenda: innstillinger, malbibliotek, rutiner og beredskapskort

Tid: 26. januar klokken 13.00-13.30

Påmelding 26. januar

Tirsdag 2. februar: Kom i gang med PBL Mentor HMS – del 2

Agenda: avviksregistrering, sjekklister, arkiv, årshjul og kalender

Tid: 2. februar klokken 13.00-13.30

Påmelding 2. februar

Tirsdag 9. februar: Kom i gang med PBL Mentor HMS – del 3

Agenda: risikovurdering, tiltaksplan, tilsyn

Tid: 9. februar klokken 13.00-13.30

Påmelding 9. februar

Tirsdag 16. februar: Kom i gang med PBL Mentor HMS – del 4

Agenda: dashbord, rapporter, referanser og merkelapper

Tid: 16. februar klokken 13.00-13.30

Påmelding 16. februar

PBL Mentor Kidplan – hver torsdag i fire uker fra 28. januar

Opptak av webinarer gjøres tilgjengelig på våre supportsider.

Torsdag 28. januar: PBL Mentor Kidplan – kommunikasjon

I dette webinaret vil vi ta for oss kommunikasjonsdelen i PBL Mentor Kidplan, samt se på fordeler ved å bruke Kidplan i foreldresamarbeidet.

Tid: 28. januar klokken 14.00-14.30

Påmelding 28. januar

Torsdag 4. februar: PBL Mentor Kidplan – registre og oversikt

I dette webinaret gjennomgår vi området registre og oversikt, samt system (innstillinger og vedlikehold).

Tid: 4. februar klokken 14.00-14.30

Påmelding 4. februar

Torsdag 11. februar: PBL Mentor Kidplan – hjemmeside

I dette webinaret vil vi se nærmere på hvordan barnehagen kan sette opp hjemmesiden og hvorfor det er viktig å ha en levende hjemmeside.

Tid: Påmelding 11. februar klokken 14.00-14.20

Påmelding 11. februar

Torsdag 18. februar: PBL Mentor Kidplan – utvikling

I dette webinaret gir vi deg en status på hva som utvikles i PBL Mentor Kidplan og informerer litt om planene videre.

Tid: Påmelding 18. februar klokken 14.00-14.15

Påmelding 18. februar