PBL Mentor webinar

Vi gjennomfører jevnlige webinarer når vi lanserer nye, viktige funksjoner i løsningene våre. Noen ganger holder vi også fag-webinar om dagsaktuelle temaer.

På denne siden vil vi legge ut informasjon om planlagte webinarer, i tillegg til at vi sender informasjon på e-post til alle våre kunder.

Kommende webinarer:

PBL Mentor HMS – hver tirsdag i fire uker fra 22. september

 

PBL Mentor Kidplan – hver torsdag i fire uker fra 24. september

Tidligere webinarer: