PBL Mentor webinar

Vi gjennomfører jevnlige webinarer når vi lanserer nye, viktige funksjoner i løsningene våre. Noen ganger holder vi også fag-webinar om dagsaktuelle temaer.

Webinar er en kostnadseffektiv måte å nå ut med informasjon og opplæring på. Alle kan delta – når som helst, hvor som helst.

På denne siden vil vi legge ut informasjon om planlagte webinarer, i tillegg til at vi sender informasjon på e-post til alle våre kunder.

Følg med!

 

Kommende webinarer:

    • Nye webinarer kommer.

 

Tidligere webinarer: