I løpet av 2020 implementerte Bodø kommune kommunikasjonsverktøyet PBL Mentor Kidplan i alle sine 24 kommunale barnehager. Vi besøkte en av barnehagene for å høre hvordan det har gått.

 

 

– Å ta i bruk Kidplan var for oss tilnærmet smertefritt. Vi hadde noen små utfordringer med tanke på å få alle foreldre til å laste ned appen i begynnelsen, men når alle var pålogget og klar var det veldig lettvint å starte opp, sier styrer i Engmark barnehage på Tverlandet i Bodø kommune, Erlend Nilssen.

PBL Mentor Kidplan tilbyr opplæring både i form av oppstartsamtale og jevnlige webinarer med innføring i systemet. Da Bodø kommune tok i bruk systemet, ble det gjennomført en egen kurskveld for alle de kommunale barnehagene. Engmark barnehage deltok på denne og gjennomførte intern opplæring etterpå.

– Systemet er såpass enkelt at vi deltok kun på én opplæringskveld, og vi har ikke hatt behov for noe særlig oppfølging i ettertid. De gangene vi har kontaktet support, har vi alltid fått rask hjelp, sier Nilssen og legger til:

– PBL Mentor Kidplan er mye mer intuitivt og lettere å ta i bruk enn systemet vi brukte før. Ikke minst er det et pluss at Kidplan er tilpasset alle skjermene vi bruker. Vi kunne bare implementere våre rutiner rett inn i Kidplan, og fikk en ganske så knirkefri overgang til det nye verktøyet.

Positive tilbakemeldinger

Foreldrene i Engmark barnehage er svært fornøyd med nytt kommunikasjonsverktøy. Nilssen sier de får utelukkende positive tilbakemeldinger etter at de innførte PBL Mentor Kidplan.

– Vi har kommet mye nærmere foreldrene i barnehagen etter vi tok i bruk Kidplan. Det er blitt enklere og det er lavere terskel for oss å ta kontakt med foreldre, og ikke minst for foreldre å ta kontakt med oss. Jeg opplever at færre foreldre ringer meg for å gi korte beskjeder til de ulike avdelingene. Nå kan foreldre sende meldinger rett i appen og få raske svar rett fra avdelingene til barna sine.

Opprinnelig var kommunikasjonsverktøyet utviklet for medlemmene i PBL, men det mener Nilssen ikke har hatt noen påvirkning for hvordan systemet fungerer i deres barnehage.

– PBL Mentor Kidplan fungerer like godt i en kommunal barnehage som i en privat, alle barnehager har bruk for de samme funksjonene som ligger i kommunikasjonsverktøyet.

Erlend Nilssen, styrer i Engmark barnehage
Erlend Nilssen, styrer i Engmark barnehage.

Tre beste funksjoner

Og på spørsmål om hvilke funksjoner barnehagen bruker mye, ramser han opp.

– De tre beste funksjonene i PBL Mentor Kidplan er barneloggen hvor vi registrerer henting og levering, tavla hvor vi legger ut referater og annen viktig informasjon og e-postfunksjonen hvor vi sender ut beskjeder til foreldrene. E-postfunksjonen er veldig smart, da kan foreldre legge inn e-poster selv og vi har alltid oppdaterte e-postlister.

Engmark barnehage bruker også ukeplanen, tellefunksjonen som viser bilde av alle barna hvor du kan trykke på at de er til stede, ferie og fraværssystemet, utskrift av rapporter og organisering av barna i forskjellige grupper. Alle avdelingene har hver sitt sett med telefon, nettbrett og pc, og varier hvilken skjerm de bruker.

Les også: Testerne har talt: tommel opp for nye funksjoner i kidplan!

Funksjonene og appen er flittig brukt og Nilssen er fornøyd med Kidplan, men skulle han ønske seg en ting til som hadde gjort arbeidshverdagen enklere, er det en ny ansattapp. Gjerne en app med mulighet for pushvarsler og påminnelser om meldinger.

PBL Mentor Kidplan får nesten daglig henvendelser fra barnehagene, med gode innspill til utvikling.

– Ansattapp er det mange som ønsker seg, så det har vi på blokka vår for potensielle produkter i fremtiden. Takket være barnehagenes engasjement er vi i konstant utvikling, til det beste for barn, foreldre og ansatte i barnehagen, sier produkteier i PBL Mentor Kidplan, Lars Espolin Johnson.

Bilde og albumfunksjonen blir også flittig brukt av Nilssen og hans kollegaer.

– Vi tar mange bilder i løpet av en dag, spesielt når vi er på tur eller gjennomfører aktiviteter. Det er veldig lettvint å sende bilder til foreldrene i Kidplan og vi føler foreldrene synes det er artig å få bilde av barna sine i løpet av dagen. Vi har også brukt bildefunksjonen om et barn har vært lei seg ved levering, men smiler fra øre til øre noen sekunder etter at foreldrene har dratt. Da er det lav terskel og lett å sende et raskt bilde til forelderen om at alt er bra, sier Nilssen og avslutter:

– Vi som jobber i barnehage, bryr oss veldig mye om barna og vil at de skal ha det bra. Da er det kjekt med et produkt som PBL Mentor Kidplan, som styrker kommunikasjonen med foreldrene.

Har du lyst å prøve PBL Mentor Kidplan?

Prøv ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis