Som systemleverandør har vi gjort noen tilpasninger i våre systemer, slik at det blir enklere for deg å overholde de nye reglene. Den nye loven krever at vi som lager datasystemer skal velge strengest mulig personverninnstilling som standard. Siden disse verktøyene primært er en HMS-løsning, vil det ikke være nødvendig å gjøre store tilpasninger, men noen endringer vil du likevel merke.

Dette er personverngrepene som har blitt utført:

  • Innlogging på sykefraværsmodulen har blitt endret. Du vil nå få en personlig innlogging. Du som daglig leder må bekrefte innloggingen din to ganger, først med brukernavn og passord, og etterpå med en kode som du vil få tilsendt på e-post.
  • Vi har lagt inn hjelpetekster i PBL Mentor HMS for å påminne deg om at du ikke må skrive inn personopplysninger som identifiserer barn og ansatte ved rapportering om avvik og når du laster opp dokumenter i filarkivet.
  • Rapporten fra beredskapsloggen er bare tilgjengelig for de som har rollen «administrator».
  • Personvernerklæring er lagt til nederst på forsiden. Her finner du informasjon om hvordan data om barnehagen behandles av oss.
  • Du finner en sjekkliste for personvern som du kan gjennomføre for å sjekke at de viktigste rutinene er på plass. Denne finner du i malbiblioteket.
  • Vi har oppdatert personvernrutinene for barnehagen. Disse finner du i malbiblioteket hvis du ikke har de fra før. Ellers kommer oppdateringen som andre rutiner.

Vil du prøve PBL Mentor HMS?

Har du ikke PBL Mentor HMS i din barnehage, så kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis