Vi har lansert en helt ny funksjon i PBL Mentor HMS, «Referanser». I denne funksjonen vil dere får en komplett oversikt over alle lover og forskrifter dere har i systemet, så vel som fagreferanser.

I tillegg til dette får dere en samlet oversikt over hvilke rutiner, artikler og/eller tilsyn som tilhører en spesifikk lovhenvisning. På denne måten vil det bli enklere for dere å få oversikt i forkant av et tilsynsbesøk.

Vi har også nå gjort det enklere for dere å finne dokumentasjonen ved registrering av et tilsyn. Ut ifra hvilken referanse som registreres vil barnehagen eller skolen få opp forslag til dokumenter som kan legges til tilsynet.