11 % av barnehageansatte melder i fra om fysisk vold og trusler i barnehagen.
Dette kan være fysisk vold fra barn i form av slag, spark, dytting, lugging og biting. Det kan også være psykiske belastninger fra barn og foreldre, hvor det er sterke følelser involvert, vanskelige håndteringer eller man opplever å ikke strekke til.

Dette er ikke et individuelt problem, men et arbeidsmiljøproblem i barnehagen som må håndteres.

Kurs om vold og trusler i barnehagen

I kurset vil du få god innføring i hvordan barnehagen kan jobbe systematisk med forebygging av fysiske og psykiske plager. I kurset vil vi også vise til erfaringer fra tilsyn i barnehager.

I tillegg tar kurset opp aktuelle praktiske situasjoner som ansatte og ledere kan møte på i hverdagen.

Kurset passer for ledere med personalansvar, HMS-ansvarlige og verneombud.

Sted og tid

Onsdag 8.november 2023
kl 09.00 – 12.00
Oslo, Rådhusgata 5B, 4 etg.

Meld deg på!

Kursholder:
Anette H. Grainger, HMS rådgiver/fysioterapeut PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste og Lene Sjøvik Offstad HMS-Rådgiver PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste