I PBL Mentor jobber vi hele tiden med forbedringer og vedlikehold av systemet, slik at det passer hverdagen ute i barnehagen best mulig. Systemet må tilpasse seg behovene som barnehager og skoler melder inn til oss.

Vi jobber ofte med nyutvikling av produktene våre, men vi må også vedlikeholde det vi har. Begge deler er viktig for at bruken av verktøyet skal være best mulig.

I det siste har vi tatt for oss flere oppgaver som gjelder vedlikehold, i tillegg til noen mindre utviklingsjobber.

Dette er nytt

Når det skal føres tilsyn med barnehagen, kan barnehagen nå legge til flere kontaktpersoner fra samme tilsynsenheten (f.eks. arbeidstilsynet). Dette er noe barnehagene har etterspurt og som vi håper vil forenkle gjennomføringen av tilsyn.

Tilsynsmyndigheter som fører tilsyn i flere barnehager samtidig, kan også nå enkelt bytte mellom barnehager.

Gå inn på supportsiden når du er innlogget i PBL Mentor HMS for å få vite mer om hvordan dette fungerer.

Oppdaterte rutiner

Flere av rutinene er oppdatert, og disse finner du i oversikten over oppdatering. Det er også kommet en ny rutinemal som heter Forebygging av sykefravær under HMS-området sykefravær. Denne finner du i malbiblioteket.