I en periode i vår opplevde noen av dere som bruker PBL Mentor Kidplan treghet i systemet, for eksempel i forbindelse med registrering i barneloggen. Vi har gjort flere forbedringer og korrigeringer i systemet for å sikre at god ytelse og brukeropplevelse igjen er ivaretatt i løsningen.    

Endret bruk under pandemien   

I forbindelse med utbruddet av Covid-19 og nedstegning/gjenåpning av barnehager, merket vi stor endring i hvordan PBL Mentor Kidplan ble brukt. Bruken av mobiltelefoner gikk kraftig opp, noe som førte til en rask endring i belastningen på våre baksystemer. Dette, kombinert med høy trafikkøkning innenfor en svært kort tidsperiode, gjorde at systemet fikk problemer.   

Hastigheten og ytelsen i systemet er svært viktig for bruken av verktøyet ute i barnehagene. Derfor jobbet vi med alle tilgjengelige ressurser for å forbedre og optimalisere PBL Mentor Kidplan da vi ble kjent med problemet.  

Vi håper den tregheten som brukere har rapportert inn, ikke har vært til stor ulempe for våre kunder. Problemet skal nå være løst. Men opplever du likevel treghet eller andre utfordringer med systemet, så ta kontakt med oss.  

Videreutvikling   

Vi er i gang med å gi ukeplanen i PBL Mentor Kidplan et kraftig løft. På bakgrunn av mange gode innspill fra dere, har vi dannet oss et godt bilde av hvordan ukeplanen bør se ut. Vi starter nå prosessen med å utvikle løsningen i tråd med kundenes behov og ønsker. Dette arbeidet vil i tiden frem mot vinteren få høy prioritet, og vi gleder oss til å vise frem resultatet.  

Vi ønsker dere alle en fin sommer!