God ledelse skaper trivsel og samhold blant de ansatte. Men å være barnehageleder kan være en ensom jobb. Derfor ønsker vi i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste å gi deg verktøyene du trenger for å bli en enda bedre og tydeligere leder.

− Vi tilbyr forskjellige kurs, veiledning og prosesser til barnehageledere. Vi kan også skreddersy kurs og prosesser tilpasset deg og din barnehage, sier avdelingsleder i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Frøydis Våge.

Hun forteller at et kurs om ledelse er kanskje ikke det som gjør deg i stand til å bli en bedre leder over natten.

− Men vi har god erfaring med, og ser verdien av, å jobbe sammen med ledergruppen i barnehagen over tid, sier Våge.

Hun nevner noen av kursene bedriftshelsetjenesten tilbyr og forteller mer om dem:

 • Lederveiledning
 • Relasjonsledelse
 • JTI-kartlegging

Personlig lederveiledning for leder i barnehagen

Lederveiledning i regi av PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste kan utøves i enkeltsaker eller legges opp som en strukturert og målrettet prosess.

− Å utvikle seg i rollen som leder, krever refleksjon og ønske om egenutvikling. Gjennom personlig veiledning får lederen hjelp til å ivareta seg selv, sortere og prioritere blant oppgaver og forventninger, sier Våge.

Hun ramser opp vanlige tema innenfor lederveiledning:

 • Kommunikasjon
 • Bevisstgjøring av lederens styrker og utviklingsområder
 • Håndtering av vanskelige personalsaker og konfliktsituasjoner
 • Møteledelse
 • Teamledelse
 • Håndtering av utfordringer i arbeidsmiljøet
 • Håndtering av endringsprosesser
 • Motivasjonsarbeid
 • Hvordan få frem det beste i andre?
 • Relasjonsledelse

Ta kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste om du ønsker lederveiledning.

Relasjonsledelse for leder, ledergruppen og avdeling i barnehagen

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har autorisasjon og kompetanse innen relasjonsledelse.

− Relasjonsledelse handler om å oppnå målsatte resultater sammen med andre. Lederens første oppgave er å bli kjent med hver enkelt medarbeider og bygge en tillitsfull relasjon. Dette krever relasjonskompetanse og individinnsikt. Hver relasjon er unik og kan ikke standardiseres eller gjøres generell, sier Våge.

Gjennom de ulike verktøyene i relasjonsledelse, kan ledere i barnehagen skape bedre resultater i barnehagen i form av blant annet mer motiverte og lojale medarbeidere som jobber sammen mot felles mål.

Våge sier at denne prosessen kan være rettet mot den enkelte leder, ledergruppen og avdelingene.

− Vi anbefaler en prosess over tid, hvor innholdet i samlingene utarbeides etter lederens og ledergruppens behov. En prosess kan for eksempel være fem samlinger, hvor vi tar for oss tema som blant annet fokuserer på relasjoner og forventninger, kultur i barnehagen, utfordringer, erfaringsutveksling, roller og kommunikasjon, felles forståelse i personalmøte og refleksjoner, sier hun.

Vi anbefaler at ledergruppen jobber med temaer og oppgaver mellom hver samling.

− Etter samlinger og evalueringer lager vi ofte en konkret plan for hvordan leder kan jobbe videre med tema og følge opp viktige tiltak, sier Frøydis Våge.

Bestill en relasjonsledelsesprosess fra bedriftshelsetjenesten

JTI-kartlegging

JTI (Jungs Type Index) er basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer og gir den enkelte en typekode som kan være svært nyttig i flere sammenhenger i barnehagen.

− Testen gjør det mulig å si noe om hva som er naturlig og typisk for en person å gjøre, altså personens preferanse, i gitte situasjoner. Testen kan dermed hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt «finner tonen» med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med, sier Våge.

Typekoden den enkelte får er en beskrivelse, ikke en evaluering – og heller ikke en oppskrift på hvordan en bør være. Den beskriver våre preferanser i ulike situasjoner, der alle preferanser er like viktige og likeverdige.

− Det finnes ingen gode eller dårlige typekoder, bare forskjellige. Det gir dere mulighet til å utforske hvordan dette kan påvirke og bedre samspillet blant de ansatte, sier Våge.

Hun forteller hva barnehagen kan bruke JTI til:

 • Å øke din forståelse av deg selv og bekrefte denne.
 • Lære om hvordan du og kolleger oppfatter tilgjengelig informasjon.
 • Tydeliggjøre egne og kollegers spesielle evner og styrker.
 • Å lære hvordan man skal utnytte sine og andres styrker.
 • Supplere og forbedre de områder i en selv som kan være oversett eller ikke så lett tilgjengelig for deg.

− JTI kan gjerne brukes i medarbeidersamtaler og utviklingssamtaler i ledergruppen ved uenigheter og konflikter og som utgangspunkt i avdelingsmøter, sier Våge.

Bestill en JTI-kartlegging fra PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

Ønsker du hjelp med andre tema innenfor ledelse, har spørsmål eller ønsker å skreddersy et eget opplegg til din ledergruppe? Ta kontakt med oss i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.