PBL Mentor HMS lanserer nå et nytt årshjul for å forbedre oversikten og oppfølgingen av HMS-oppgaver i barnehagen.

I løpet av et barnehageår er det mange HMS-oppgaver som må gjennomføres og dokumentasjon som skal kvalitetssikres og oppdateres. Nå har PBL Mentor HMS oppdatert og forbedret årshjulfunksjonen, som hjelper barnehagene med å ha oversikt over nødvendige oppgaver gjennom hele året.

Den oppdaterte funksjonen, som lanseres rett før påske, er designet for å gi barnehageledere og ansatte en brukervennlig og god oversikt over årets HMS-oppgaver. Dette inkluderer alt fra rutinemessige sikkerhetskontroller til internkontrollrevisjoner.

Produkteier i Mentor HMS, Petrine Skog, sier dette om den forbedrede funksjonen:

− I det nye årshjulet kan barnehagen laste ned eksempel på årshjul med månedlige tema og tilhørende oppgaver og rutiner som lett kan følges opp direkte i systemet.

Dette forenkler prosessen med å planlegge, gjennomføre, og spore HMS-oppgaver betydelig.

− Videre tilrettelegger den nye funksjonen for tilpasning til barnehagens spesifikke behov, med muligheter for å legge til egne oppgaver. Det er også nytt at barnehagen kan legge til kommentarer og se sporing. Dessuten er det mulighet for å markere for at oppgaven ikke skal gjennomføres, sier Skog.

Tilgangen til det forbedrede årshjulet finner du på samme plass som det forrige, på forsiden av PBL Mentor HMS-systemet.

Skog oppfordrer alle barnehageledere og ansatte til å ta i bruk det nye verktøyet og dele tilbakemeldinger, som vil være uvurderlige for kontinuerlig forbedring og tilpasning av funksjonen.

− Vi håper det nye årshjulet vil gi barnehagene en bedre oversikt og håndtering av sine HMS-aktiviteter, avslutter Petrine Skog.