− Vi starter året med et rykende ferskt kurs som vi tar med oss ut på turne i flere byer, sier spesialist i ledelse og arbeidsmiljø i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Hanne Kvaløsæter.

Med det nye kurset «Hva fungerer i kampen mot sykefravær og mistrivsel? Fra forskning til praksis i barnehagen!» vil rådgiverne Hanne Kvaløsæter og Anette Grainger ta opp temaene sykefravær og arbeidsmiljø.

Se hvilke byer vi skal til og meld deg på!

− Sykefravær og arbeidsmiljø er store og relevante tema som barnehagene har mye fokus på. Er det en sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø? Det er spørsmålet som skal besvares i dette kurset, sier Kvaløsæter og legger til:

− Jeg og Anette har samlet vår forskning fra barnehager og har laget et kurs med praktisk tilnærming, hvor vi ser på sammenhengen mellom sykefravær og psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø.

I kurset legges det opp til utviklende erfaringsutveksling med faktagrunnlag fra to masteroppgaver om sykefravær og arbeidsmiljø fra barnehagesektoren.

Hun forteller at de vil gjennomgå innhold fra deres forskning og presentere sine funn. Deltakerne vil jobbe spesielt med risikovurdering knyttet til disse temaene:

  • Rolleklarhet
  • Krav og kontroll
  • Kultur og klima
  • Psykologisk trygghet
  • Ledelse/Lederstøtte

− I tillegg vil deltakerne få en oversikt over nyttige tiltak slik at de kan jobbe videre med dette når de kommer tilbake til barnehagen, sier Kvaløsæter.


I disse byene blir det kurs

Oslo – 6. februar og 13.mars 2024

Drammen – 13.februar 2024

Bergen – 23.april 2024

Stavanger – 17. april 2024

Haugesund – 18.april 2024

Trondheim – 8.april 2024

Meld deg på!


Målgruppe:

Daglig leder, mellomledere, verneombud, tillitsvalgte og evt andre interesserte.

Målsetting:

Få kunnskap om hva som påvirker arbeidsmiljø og sykefravær og sammenhengen mellom disse. Vite hvordan barnehagen kan jobbe med risikovurdering og tiltak knyttet opp til arbeidsmiljø og sykefravær.

Gjennomføring:

Kurset veksler mellom teori og funn fra forskningen, praktiske tilnærminger og erfaringsutveksling.

Varighet:

Dagskurs (0900 – 1500)

Pris: Medlem/Ikke-medlem

1990,-/2490,-

 

Kontaktpersoner:

Anette H. Grainger

Spesialist i helse- og miljøarbeid, ergonomi og arbeidshelse

Anette.grainger@pblmentor.no

75 55 37 76

Hanne Kvaløsæter

Spesialist i ledelse og arbeidsmiljø

hannek@pblmentor.no

75 55 37 70

 

Meld deg på kurset!